Chuyên san “Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT&TT” hướng tới chuẩn mực quốc tế

10:06 PM 03/11/2015 In bài viết
Trên thế giới, đến năm 2010, Viện thông tin khoa học quốc tế (Institute of Scientific Information-ISI) đã tập hợp đánh giá, xếp hạng các tạp chí và lập cơ sở dữ liệu cho gần 3791 tạp chí quốc tế uy tín  (được xếp trong danh sách chỉ số trích dẫn khoa học - SCI) theo 21 ngành khoa học; Nếu tính cả các tạp chí trong danh sách chỉ số trích dẫn khoa học mở rộng (SCIE) thì con số này là 8320. Chất lượng công trình (bài báo) được quốc tế đánh giá thông qua chỉ số SCI và SCIE này.
 
Ngoài ra, Scopus (ra đời vào tháng 11/2004) là cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn lớn nhất của nhà xuất bản Elsevier chứa cả những nguồn học liệu nghiên cứu được phản biện kín và nguồn dữ liệu web giá trị, được cập nhật hàng ngày. Chỉ số đánh giá của SCOPUS tuy không chặt chẽ bằng SCI, song nó bao phủ rộng rãi các tạp chí và nhà xuất bản trên toàn cầu và chấp nhận cả các tạp chí khoa học xuất bản bằng tiếng địa phương. Tuân thủ theo các tiêu chí lựa chọn quốc tế của SCOPUS là bước đầu tiên để các tạp chí khoa học ở Việt Nam hướng tới nếu muốn hội nhập quốc tế.
 
Việc đánh giá tạp chí khoa học đặc biệt nhận được sự quan tâm trong thời gian gần đây, khi yêu cầu hội nhập và đạt đẳng cấp quốc tế của các trường đại học, viện nghiên cứu đã được đặt là mục tiêu quan trọng để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ở Việt Nam, chưa có tạp chí nào trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) được xếp hạng trong danh sách các tạp chí uy tín đã được tập hợp và lập cơ sở dữ liệu của ISI (Viện thông tin khoa học quốc tế - Institute of Scientific Information). Hiện cũng chưa có tiêu chí chính thức nào cho việc đánh giá các tạp chí khoa học công nghệ ở Việt Nam.
 
Cho đến nay, Chuyên san “Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT&TT” đã có kinh nghiệm triển khai 14 năm (ấn bản Tiếng Việt) và 7 năm (ấn bản Tiếng Anh):
-         Ấn phẩm chuyên san các công trình nghiên cứu của Tạp chí đang được đánh giá ở mức cao  về giá trị khoa học chuyên ngành Công nghệ thông tin và Điện, Điện tử, Viễn thông, Tự động hóa. Tuy chưa có đổi mới đột phá,  nhưng Chuyên san vẫn  đảm bảo được chất lượng bài đăng nhờ qui trình biên tập, phản biện nghiêm túc, chặt chẽ.
       
            Trước đòi hỏi đổi mới, đảm bảo kế thừa, phát triển, hội nhập với trình độ  khu vực và quốc tế; Chuyên san cần được đổi mới toàn diện và đồng bộ từ Ban biên tập, đội ngũ chuyên gia, quy trình tương tác online, hạ tầng kỹ thuật, quy trình biên tập xuất bản. Tập thể Tạp chí CNTT và TT không ngừng phấn đấu để xây dựng Chuyên san các Công trình Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng CNTT&TT trở thành một tạp chí KHCN hàng đầu ở Việt Nam về khoa học chuyên ngành ICT,  hướng tới đạt chuẩn mực khu vực và quốc tế.
      Tạp chí mong muốn trở thành địa chỉ tin cậy, nơi các tập thể, cá nhân trong các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp công bố, tham khảo kết quả các công trình nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng trong lĩnh vực CNTT&TT.