11.000 lượt luân chuyển sách báo được luân chuyển qua Điểm Bưu điện - Văn hoá xã

Chương trình phối hợp công tác 430 đã thực hiện hơn 11.000 lượt luân chuyển sách báo đến Bưu điện - Văn hoá xã (BĐ-VHX) với tổng số sách báo đạt gần 2 triệu bản sách, phục vụ ước khoảng 13 triệu lượt người dân đến đọc.
16:45 PM 22/10/2020 In bài viết này

Ngày 22/10, tại Hà Nội Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác số 430/CTPHBVHTTDL-BTTTT ngày 04/02/2013 giữa Bộ VHTT&DL và Bộ TT&TT trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm BĐ-VHX giai đoạn 2013 - 2020 (Chương trình PHCT 430).

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Bộ TT&TT, đại diện một số Cục, Vụ, đơn vị liên quan thuộc hai Bộ; lãnh đạo một số Sở VHTT&DL, Sở TT&TT; các thư viện công cộng cấp tỉnh, Bưu điện tỉnh, một số Bưu điện huyện, Bưu điện xã.

Tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hoá xã - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Chương trình luân chuyển sách báo tại các điểm BĐ-VHX từ năm 2013 đến nay về cơ bản đã thu được một số kết quả. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, cũng xuất hiện nhiều vấn đề chúng ta cần tham gia góp ý để các chương trình tiếp theo có hiệu quả hơn như: Nhu cầu của người đọc rất quan trọng, nên cần phải biết nhu cầu đọc của người dân tại các xã họ cần sách báo gì, đặc biệt là là loại sách gì để chúng ta đưa xuống cho phù hợp.

Hiện nay, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện Chương trình chuyển đổi số của quốc gia, nội dung không chỉ dừng lại ở sách báo giấy mà còn thông qua các thư viện điện tử để giúp người dân tiếp cận được sách báo. Cách thức luân chuyển sách báo cũng phải nhanh và kịp thời. Làm thế nào để mở rộng phạm vi phục vụ, tổng số điểm phục vụ nâng lên nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, văn hóa của người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng mong muốn "nhận được nhiều ý kiến cụ thể của các đơn vị như Sở VHTT&DL, Sở TT&TT và đơn vị triển khai tại BĐVHX, để qua Hội nghị Tổng kết này sẽ giúp ích cho hai Bộ trong những chương trình tiếp theo".

Chương trình phối hợp công tác 430 được Lãnh đạo hai Bộ ký kết ngày 04/02/2013 với mục tiêu chung tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm BĐ-VHX, phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có của hai ngành Bưu điện và Thư viện, tăng cường tổ chức các hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm BĐ-VHX, phát triển Điểm BĐ-VHX trở thành điểm cung cấp thông tin. Thực hiện được công tác này cũng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, văn hoá và giải trí của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thiết thực phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hoá xã - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc giai đoạn 2013 - 2020, Chương trình phối hợp công tác 430 đã đạt được những mục tiêu đề ra, như: Các thư viện cấp tỉnh và huyện đã thực hiện hơn 11.000 lượt luân chuyển sách báo đến BĐ-VHX với tổng số sách báo đạt gần 2 triệu bản sách, phục vụ ước khoảng 13 triệu lượt người dân đến đọc.

Thông qua thực hiện Chương trình 430, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo hai Bộ và địa phương nên nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai ngành đã được tăng cường, bổ sung, phát huy để tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm BÐVHX.

Việc thực hiện luân chuyển sách, báo đã góp phân làm phong phú thêm vốn sách báo hiện có của điểm BĐ-VHX, từ đó, thu hút người dân đến đọc nhiều hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm BĐ-VHX. Từng bước, đưa điểm BĐ-VHX trở thành điểm cung cấp thông tin, văn hoá ở địa phương bằng việc tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo truyền thống và sách, báo điện tử qua mạng Internet.

Đồng thời, bảo đảm kết hợp hài hòa hai mục tiêu đẩy mạnh kinh doanh có hiệu quả và thực hiện các mục tiêu chính trị, xã hội nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn, tạo thêm điều kiện cho người dân thực hiện việc học suốt đời, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Thu Hiền
Xem thêm