Phát hành Tạp chí CNTT-TT Kỳ 1 tháng 12 năm 2016

08:53 PM 29/12/2016 In bài viết

Để đặt mua Tạp chí CNTT&TT Kỳ 1 tháng 12/2016 liên hệ:

- Tòa soạn: 110 Bà Triệu, Hà Nội

- Tel: (84.4) 37737136; (84.4) 37737137

- Fax: (84.4) 37737130          

- Email: tapchibcvt@mic.gov.vn

- Website: ictvietnam.vn

Các bài viết trên tạp chí CNTT&TT Kỳ 1 tháng 12 năm 2016

Vấn đề - sự kiện [3]

 • Cục Viễn thông khẳng định vị trí, vai trò quản lý nhà nước, thúc đẩy thị trường viễn thông phát triển bền vững
 • Cục Bưu điện Trung ương luôn bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, an toàn tuyệt đối
 • Quản lý và phát triển tài nguyên Internet: Ổn định – An toàn – Hiệu quả
 • Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2016

Góc quản lý [21]

 • Nguyễn Văn Hiếu: Những nội dung mới và việc triển khai Luật Báo chí năm 2016
 • Nguyễn Thế Hùng: Phần mềm nguồn mở Việt Nam – Thách thức còn đó
 • Lê Hải: Chiêu bài đánh tráo khái niệm “xã hội dân sự” và âm mưu của các thế lực thù địch (Phần 2)

Công nghệ - Giải pháp [39]

 •  Đỗ Hữu Tuyến: Làm gì để triển khai chuyển mạng giữ số thành công?
 •  Minh An: eSIM kích hoạt từ xa – Động lực thúc đẩy thị trường M2M
 • ThS. Nguyễn Thị Thu Nga: Nguồn quang cho mạng quang thụ động ghép kênh theo bước sóng WDM-PON

Ghi nhận trao đổi [56]

 • Quý Minh: Những tiện ích của Bưu chính Hoa Kỳ

             MỤC LỤC TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KỲ 1 NĂM 2016

 

BN