Phát hành Tạp chí CNTT - TT Kỳ 2 Tháng 12/2016

06:28 AM 03/01/2017 In bài viết

Quý độc giả đặt mua Tạp chí CNTT-TT Kỳ 2 tháng 12/2016 xin gọi theo số điện thoại (04.37737136) hoặc gửi thư về Tòa soạn theo địa chỉ: tapchibcvt@mic.gov.vn.

Các bài viết trên Tạp chí CNTT - TT Kỳ 2 tháng 12 năm 2016

[3] Vấn đề sự kiện

- Mạnh Vỹ: Tự chủ công nghệ và thiết bị để bảo vệ chủ quyền số quốc gia

- Trung Thành: Quản lý hiệu quả tài nguyên phổ tần số quốc gia

[14] Truyền thông xã hội

- Quý Minh: Xu thế viễn thông, Internet và truyền thông ở Hoa Kỳ

[18] An toàn bảo mật

- Minh Thiện: Quản lý tập trung dịch vụ CNTT nhằm kiểm soát rủi ro

- Dương Thị Thanh Tú, Nguyễn Tuấn Ngọc, Nguyễn Thị Bích Phượng: Quản lý an ninh mạng hợp tác

- Lan Phương: Phát triển mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT

- BH: Ngăn chặn rủi ro an ninh cho các hệ thống POS

[35] CIO

- TS. Đỗ Hoàng Ánh, ThS. Đỗ Hoàng Hải: Những thách thức xuyên suốt lịch sử phát triển Công nghệ thông tin Việt Nam thời kỳ đổi mới

- ThS. Nguyễn Văn Thuật: Dữ liệu lớn và một số đề xuất phát triển ngành dịch vụ phân tích dữ liệu tại Việt Nam

- Trọng Tâm: Hiện thực hóa băng rộng di động tại ASEAN

[52] Công nghệ thông minh

- Hà Phương: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Tác động của tự động hóa đến việc làm

- Ly Lan: Singapore chuyển mình trong nền kinh tế số

Tổng mục lục Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông kỳ 2 năm 2016

TH