BHXH tỉnh Thanh Hóa: Ứng dụng CNTT phấn đấu vượt mức kế hoạch năm 2019

04:13 PM 31/07/2019 In bài viết

Ngành BHXH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng CNTT nhằm vượt kế hoạch đặt ra năm 2019

Cụ thể, đơn vị đã triển khai ứng dụng đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ; triển khai bộ công cụ tập trung dữ liệu thu, sổ thẻ và hệ thống giao dịch điện tử (thực hiện từ ngày 1/9/2017 theo quy định); triển khai bộ công cụ tập trung dữ liệu hệ thống quản lý chính sách BHXH.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tăng cường đôn đốc thực hiện hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) và đẩy mạnh giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện (BHTN); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Đến nay, có 645/645 cơ sở y tế kết nối liên thông và gửi dữ liệu khám, chữa bệnh lên hệ thống khoảng 4 triệu hồ sơ; toàn tỉnh có 7.107 đơn vị đăng ký giao dịch hồ sơ điện tử, đạt 92% tổng số đơn vị tham gia BHXH, số hồ sơ điện tử giao dịch 180.000 hồ sơ. 27/27 đơn vị BHXH huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” và thực hiện áp dụng phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ tại bộ phận này.

Bộ phận “một cửa” đóng vai trò là khâu kết nối tất cả các phòng nghiệp vụ trong đơn vị theo quy trình khoa học, đồng bộ và khép kín. Qua đó, xây dựng cơ chế điều hành thống nhất trong cơ quan, tập trung đầu mối để xử lý nhanh, hiệu quả công việc cho mọi tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch được thuận lợi, giảm bớt các khâu trung gian thay vì phải đến trực tiếp từng phòng nghiệp vụ, chuyên môn như trước đây.

Ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Ngành BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống các phần mềm nghiệp vụ của ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông dữ liệu với Chính phủ và các bộ, ngành; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống BHXH; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4... nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT... phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2019.

Đỗ Thêu