Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son thăm các văn phòng đại diện Doanh nghiệp tại Myanmar

Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son thăm các văn phòng đại diện Doanh nghiệp tại Myanmar
17:35 PM 19/10/2015 In bài viết này
Ban biên tập ((Tạp chí CNTT))