Bộ TT&TT thuê dịch vụ CNTT tập trung đối với hạ tầng CNTT giai đoạn 2018-2022

04:23 PM 15/06/2018 In bài viết

1-1-.jpg

Ảnh minh họa

Việc triển khai kế hoạch thuê dịch vụ CNTT của Bộ TT&TT là một nỗ lực nhằm triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước. Ngày 11/12/2017 ,Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 2286/QĐ - BTTTT giao đơn vị chủ trì thuê dịch vụ CNTT tập trung đối với hạ tầng CNTT tại tòa nhà 115 Trần Duy Hưng giai đoạn 2018-2022.

Mục đích của việc thuê dịch vụ CNTT tập trung đối với hạ tầng CNTT tại tòa nhà 115 Trần Duy Hưng là nhằm cung cấp hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tập trung cho 12 đơn vị thuộc Bộ làm việc tại tòa nhà này (gồm 600 cán bộ viên chức) nhằm tận dụng tối đa tài nguyên, trang thiết bị, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

Theo phiếu trình đã được phê duyệt, nội dung Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT bao gồm: Thuê dịch vụ của doanh nghiệp để cung cấp đường truyền, hệ thống mạng LAN cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện nhằm phục vụ nhu cầu trong công tác quản lý, làm việc của 12 đơn vị thuộc Bộ đang làm việc tại tòa nhà này. Cụ thể, sẽ cung cấp trang thiết bị, hạ tầng CNTT, lắp đặt và cài đặt hệ thống theo thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng mạng LAN, truy cập Internet cho người dùng. Có khả năng mở rộng kết nối 3 điểm trụ sở Bộ TT&TT - 18 Nguyễn Du, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện- 115 Trần Duy Hưng và tòa nhà Cục Viễn thông- Dương Đình Nghệ.

Đồng thời, cung cấp dịch vụ quản trị, vận hành hệ thống mạng tập trung để đảm bảo hệ thống luôn được vận hành thông suốt, ổn định, an toàn, bảo mật cao, phòng chống được các cuộc tấn công, và sẵn sàng mở rộng, kết nối khi có nhu cầu. Tận dụng tối đa tài nguyên, trang thiết bị giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

Đơn vị chủ trì kế hoạch này là Trung tâm Thông tin Bộ TT&TT.

Hương Giang (MIC)