Bộ TT&TT bổ nhiệm 6 cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị

Bộ TT&TT đã công bố bổ nhiệm lãnh đạo cho 6 đơn vị thuộc Bộ gồm: Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT), Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích (VTCI), Văn phòng Bộ TT&TT, Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT, Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số (PM&NDS).
20:19 PM 18/08/2020 In bài viết này

Chiều ngày 18/8/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn và đại diện lãnh đạo một số đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm và điều động của Bộ TT&TT.

Hội nghị đã công bố các quyết định gồm:

Quyết định số 1419/QĐ-BTTTT ngày 18/8/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm có thời hạn ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ HTQT giữ chức Vụ trưởng Vụ HTQT.

Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 18/8/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Duy Hiếu, Phó Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam giữ chức Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Quyết định số 1415/QĐ-BTTTT ngày 18/8/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Hoàng Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT giữ chức Chánh Văn phòng Bộ TT&TT.

Quyết định số 1416/QĐ-BTTTT ngày 18/8/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Trí Dũng, chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT ngày 18/8/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về điều động và bổ nhiệm ông Trần Minh, Viện trưởng Viện Công nghiệp PM&NDS Việt Nam giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT – Bộ TT&TT.

Quyết định số 1414/QĐ-BTTTT ngày 18/8/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Hải Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp PM&NDS Việt Nam.

Quyết định số 1417/QĐ-BTTTT  ngày 18/8/2020/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT về giao nhiệm vụ cho ông Hà Hải Nam, Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp PM&NDS Việt Nam phụ trách điều hành Viện Công nghiệp PM&NDS Việt Nam – Bộ TT&TT cho đến khi có quyết định khác.

Bộ TT&TT bổ nhiệm 6 cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao các quyết định bổ nhiệm cho 6 cán bộ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm bày tỏ sự vui mừng được lãnh đạo Bộ TT&TT tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới và cam kết nỗ lực, phấn đấu ở cương vị mới, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của Bộ và của ngành TT&TT.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới với trách nhiệm nặng nề hơn.

Bộ trưởng biết: Các cán bộ được bổ nhiệm lần này có nhiều cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, được đào tạo nước ngoài, có uy tín trong Ngành.

Bộ trưởng đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm phải đổi mới mạnh mẽ bởi 6 đơn vị đều có sứ mệnh mới, tầm nhìn mới, phải đóng góp cho sự thay đổi của Ngành, đất nước.

Giao nhiệm vụ cho Vụ trưởng Vụ HTQT Triệu Minh Long, Bộ trưởng yêu cầu Vụ HTQT phải thay đổi bản chất công việc HTQT. Trước đây, công tác HTQT là mang tài liệu, công nghệ về học hỏi. Còn giờ đây, HTQT phải mang ra nước ngoài những câu chuyện, sản phẩm Việt Nam. Vụ HTQT phải hướng dẫn các đơn vị làm quốc tế, thay đổi nghề HTQT của Bộ TT&TT.

Đối với Quỹ VTCI, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Giám đốc Quỹ Trần Duy Hiếu phải suy nghĩ cách mới, đổi mới khái niệm, sản phẩm VTCI như chuyển từ hỗ trợ điện thoại sang hỗ trợ phổ cập Internet cho toàn dân. Quỹ VTCI không phải đi đầu tư mà đi mua dịch vụ để người dân được hưởng lợi.

Đối với Chánh Văn phòng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương, Bộ trưởng đề nghị Văn phòng phải chuyển từ công tác nặng về hậu cần sang tham mưu tổng hợp. Văn phòng phải chuyển dịch lớn, phải nghiên cứu cách báo cáo số liệu, rà soát toàn bộ quy trình của Bộ. Văn phòng có nhiệm vụ kết nối, truyền thông điệp từ cấp dưới lên cấp trên. Bộ TT&TT là Bộ chuyển đổi số nên Văn phòng phải tiên phong chuyển đổi số.

Đối với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng yêu cầu phải đổi mới và áp dụng công nghệ số, đặc biệt phải đi tìm và tạo ra cán bộ giỏi. Đổi mới là ghi nhận được thành tích cán bộ trong từng năm.

Đối với nhiệm vụ của Viện Công nghiệp PM&NDS Việt Nam trong thời gian tới, Bộ trưởng giao Viện làm chiến lược công nghệ để chuyển đổi số, làm một số trung tâm chuyển đổi số cấp vùng. Viện phải thay đổi bản chất công việc của Viện.

Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT cần thay đổi, thiết lập được mảng đào tạo cán bộ lĩnh vực ICT, đặc biệt đào tạo lãnh đạo chưa có chuyên môn về ICT. Trường phải thay đổi bản chất công tác đào tạo. Đào tạo cán bộ giờ đây phải chuyển từ đào tạo truyền thống sang tạo nền tảng để cán bộ có cơ hội học tập liên tục và tăng cường đào tạo trực tuyến. Đối tượng đào tạo cũng cần được mở rộng bởi giờ đây rất nhiều người cán bộ, người dân cần được đào tạo công nghệ số.

Lan Phương
Xem thêm