Bộ TTTT đổi mới, sáng tạo trong công tác thi đua khen thưởng

10:50 AM 22/10/2018 In bài viết

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TTTT, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐ-KT Bộ; đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban TĐ-KT Trung ương; đồng chí Phạm Minh Tiến, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐ-KT Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng; đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên làm công tác TĐ-KT tại các cơ quan, đơn vị, thuộc Bộ, Sở TTTT các tỉnh, thành cũng như tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Pham Tâm nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác TĐ-KT năm 2018 của Bộ TTTT.

Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Cách đây đúng 70 năm, để động viên mọi lực lượng tham gia thực hiện đường lối “kháng chiến, kiến quốc” của Đảng nhằm đánh bại thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Kể từ đó, phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa và đẩy mạnh, góp phần giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cả nước ra sức học tập, lao động, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và việc biểu dương, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng. Tính tới nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 16 chỉ thị, thông báo, kết luận về công tác TĐ-KT; Quốc hội ban hành Luật TĐ-KT năm 2003 và đã tiến hành 02 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2005 và 2013. Chính phủ cũng đã ban hành 16 Nghị định của Chính phủ, 04 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; 08 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. Trong khi, Bộ Nội vụ và các Bộ liên quan đã ban hành 13 thông tư.

“Hiểu đúng, thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách và hệ thống các quy định về công tác TĐ-KT để cho công tác TĐ-KT ngày càng thực chất và hiệu quả chính là mục tiêu của Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác TĐ-KT năm 2018 ngày hôm nay”, Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh.  

Thứ trưởng cho biết thêm: “Bộ TTTT là Bộ quản lý về công nghệ và tuyên truyền. Chúng ta đã xác định phát triển công nghệ cao chính là con đường đúng đắn để đưa đất nước tiến lên. Phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo để đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, sánh vai với các cường quốc năm châu. Công nghệ chính là sức mạnh của đất nước. Chúng ta tự hào gánh trên vai mình những sứ mệnh thiêng liêng nhưng cũng phải thấy trách nhiệm nặng nề trước mục tiêu đổi mới, phát triển của đất nước. Bộ TTTT cũng có một nhiệm vụ quan trọng nữa. Đó là tuyên truyền rộng rãi trên toàn xã hội để lan tỏa các điều tốt, tạo nên sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng về một dân tộc hùng cường”.

Trước những nhiệm vụ nặng nề và thách thức đó, công tác TĐ-KT càng cần được thực hiện tốt để phát hiện, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, trong năm 2018, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành TTTT đã triển khai và phát động phong trào thi đua sâu rộng theo tinh thần Chỉ thị số 82/CT-BTTTT của Bộ trưởng về công tác TĐ-KT năm 2018. Các hoạt động TĐKT gắn kết chặt chẽ với triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động như: Phong trào Doanh nghiệp hội nhập và phát triển; phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thường xuyên hưởng ứng và phát động trong toàn Ngành…. Do vậy công tác TĐ-KT trong 9 tháng đầu năm 2018 của Bộ TTTT diễn ra hết sức sôi động, nhiều tập thể, cá nhân đã được xét khen thưởng. Cụ thể Bộ đã: Thẩm định, lập thủ tục hồ sơ trình khen thưởng cấp Nhà nước cho 72 tập thể và 131 cá nhân; Khen thưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ cho hơn 720 tập thể và hơn 1.700 cá nhân; Tặng cờ Thi đua/Bằng khen cho hơn 200 tập thể và gần 430 cá nhân; Hiệp y khen thưởng cho 69 tập thể và tặng Trướng lưu niệm cho 02 tập thể.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho biết bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn có những hạn chế và thách thức cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới trong thời gian tới. Thứ nhất, Bộ TTTT được giao trọng trách đi đầu, đổi mới sáng tạo, tạo đột phá trong xây dựng hạ tầng thông tin vững chắc để đất nước chủ động tận dụng tối đa lợi thế CMCN 4.0 mang lại. Do vậy công tác TĐ-KT cũng cần phải đổi mới để theo kịp với sự thay đổi và vươn lên mạnh mẽ của ngành TTTT trong giai đoạn mới. Thứ hai, hiện nay, đổi mới sáng tạo là chìa khóa cho sự phát triển của đất nước, của Ngành, do đó cần nghiên cứu, xem xét đổi mới bằng cách đăng ký, bình xét khen thưởng để tránh hành chính hóa công tác TĐ-KT đối với các hoạt động mang tính chất đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng đề nghị các đồng chí học viên chủ động, tích cực trao đổi, thảo luận để nắm kỹ hơn các vấn đề của Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, các học viên đã được nghe trình bày 3 chuyên đề chính, gồm một số nội dung chủ yếu của Luật TĐ-KT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hướng dẫn triển khai thực hiện thông tư số 09/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ TTTT về hướng dẫn công tác TĐ-KT ngành TTTT và hướng dẫn triển khai đổi mới các phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngành TTTT trong giai đoạn hiện nay. Qua đó giúp các học viên có được những kiến thức, kỹ năng trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua trong toàn Ngành, đồng thời nắm bắt được các chủ trương mới, cách làm mới để xem xét áp dụng trong thời gian tới, nhằm đảm bảo công tác TĐ-KT thực chất và hiệu quả hơn.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban TĐ-KT Trung ương trình bày nội dung chuyên đề tại Hội nghị

TH