Bộ TT&TT tăng tốc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Đây là mức độ cao nhất được Bộ TT&TT thực hiện và cung cấp hoàn toàn qua mạng. Theo đó, tổng số 149 dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2, 3 sẽ được Bộ TT&TT nâng cấp lên mức 4 trong năm nay.
16:36 PM 30/04/2020 In bài viết này

Quyết tâm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Chỉ cách nhau trong vòng chưa đầy một tháng, Bộ TT&TT đã ban hành hai văn bản: Công văn số 929/BTTTT-THH về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 (ngày 19/3/2020) và Quyết định số 684/QĐ-BTTTT phê duyệt kế hoạch triển khai DVCTT độ 4 năm 2020 của Bộ (16/4/2020). Điều đó cho thấy sự quyết tâm cao của ngành TT&TT, nhất là sự chỉ đạo tích cực của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trong việc đổi mới, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần phát triển, hiện đại ngành TT&TT xứng đáng là đơn vị đầu tàu về công nghệ số.

Bộ Thông tin và Truyền thông: “Tăng tốc” thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 - Ảnh 1.

Bộ TT&TT triển khai Kế hoạch cung cấp DVCTT trên tinh thần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả (Ảnh minh họa)

Điều này góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Có thể nói Công văn số 929/BTTTT-THH chính là văn bản quan trọng, góp phần định hướng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể tối ưu hóa việc triển các biện pháp trong cung cấp DVCTT.

Và Quyết định số 684/QĐ-BTTTT, chính là văn bản hành chính được chuẩn hóa, lượng hóa bằng số, là cơ sở, nền tảng để ngành TT&TT hoàn thành các cam kết thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu hoàn thành DVCTT mức độ 4 trong năm nay.

Tăng 61 DVCTT mức độ 4 trong tháng 3, phấn đấu cuối năm tăng 149 DVCTT mức độ 4

Tại cuộc họp với các đơn vị cung cấp Dịch vụ công (DVC) của Bộ ngày 6/3, Trung tâm Thông tin Bộ TT&TT cho biết: Tổng số DVCTT của Bộ là 206; trong đó 118 DVCTT mức độ 2, 27 DVCTT mức độ 3 và 61 DVCTT mức độ 4. Có 83 DVCTT (chiếm gần 40%) phát sinh hơn 12 hồ sơ/1 DVCTT trong năm, trong đó, 41 DVCTT mức độ 2; 14 DVCTT mức độ 3 và 28 DVCTT mức độ 4.

Tổng số DVCTT có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong năm hơn 30%: DVCTT mức độ 3 là 6/27; DVCTT mức độ 4 là 4/61. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến năm 2019 của cả Bộ là 33%.

Bộ Thông tin và Truyền thông: “Tăng tốc” thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 - Ảnh 2.

Tăng 61 DVCTT mức độ 4 trong tháng 3, phấn đấu cuối năm tăng 149 DVCTT mức độ 4.

Phát huy hơn nữa kết quả thực hiện nhiệm vụ DVCTT, Bộ TT&TT phấn đấu đạt mục tiêu cung cấp đầy đủ 100% các DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ ở mức độ 4.

Bên cạnh đó, Bộ quyết tâm hoàn thành tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên tổng số DVCTT mức 3, 4 (đạt từ 50% trở lên) và tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến hàng năm tăng gấp đôi trong giai đoạn 2020 – 2021 (đạt từ 40% trở lên) .

Đặc biệt, Bộ đề ra mục tiêu năm 2020, quyết tâm cung cấp 149 DVCTT mức độ 4 trên các lĩnh vực: Bưu chính - CNTT (6 dịch vụ); Khoa học và Công nghệ (2 dịch vụ); Báo chí (15 dịch vụ); Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (41 dịch vụ); Xuất bản, In và Phát hành (24 dịch vụ); An toàn thông tin - Tần số vô tuyến điện (8 dịch vụ); Viễn thông (32 dịch vụ); Chứng thực điện tử quốc gia (5 dịch vụ), Internet (2 dịch vụ).

Để đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác DVCTT, năm 2020, Bộ hoàn thiện cổng Dịch vụ công của Bộ theo hướng tập trung, thống nhất để cung cấp DVCTT.

Bộ đảm bảo tích hợp 06 DVCTT với Cổng DVCQG và áp dụng cơ chế đăng nhập một lần SSO đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC, cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến, không dùng tiền mặt, bằng nhiều phương tiện khác nhau khi sử dụng dịch vụ công của Bộ trên phạm vi toàn quốc.

Đối với công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC, Bộ đẩy mạnh qua dịch vụ bưu chính công ích. Vì là đơn vị có thế mạnh trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ nên thời gian qua, Bộ đã huy động nguồn lực tại chỗ, giải quyết các TTHC trực tuyến hiệu quả, năng suất cao.

Ngoài ra, tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật tại Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT đã được đáp ứng tốt.

Bộ cũng sẽ hỗ trợ, hướng dẫn, phổ cập kỹ năng để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến của mỗi dịch vụ công

Bộ TT&TT giao việc, các đơn vị phải tích cực thực hiện và báo cáo.

Trong kế hoạch, Bộ TT&TT phân công cụ thể các nội dung công việc cho các đơn vị trong Bộ cần tập trung triển khai như:

Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ trì cung cấp DVCTT phải chủ động thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao; Xây dựng kế hoạch triển khai của đơn vị, nêu rõ danh mục các DVCTT mức 4 cần thực hiện, thời gian cụ thể hoàn thành trong năm 2020 và các biện pháp để thúc đẩy việc nộp hồ sơ trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến.

Bộ Thông tin và Truyền thông: “Tăng tốc” thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 - Ảnh 3.

Các đơn vị trong Bộ phải kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Bên cạnh đó, các đơn vị cần thống nhất các biểu mẫu, thành phần hồ sơ trong quy trình điện tử giải quyết hồ sơ TTHC. Cần xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ TTHC. Phải chuẩn hóa mã tiếp nhận hồ sơ TTHC theo Nghị định 61 của Chính phủ…

Bộ lưu ý các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT phải chủ động trong kết nối, tích hợp hệ thống dịch vụ công của đơn vị mình (nếu có) với Cổng dịch vụ công của Bộ, Cổng DVCQG theo hướng dẫn của Trung tâm thông tin.

Trong quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chất lượng xử lý DVCTT (tỷ lệ DVCTT, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến) đối với các dịch vụ công thuộc thẩm quyền của đơn vị mình.

Đồng thời, các cơ quan đơn vị phải thiết lập kho lưu trữ hồ sơ điện tử tập trung và thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Việc định mức thời gian cũng được Bộ TT&TT quy định cụ thể, do đó định kỳ 6 tháng, các đơn vị liên quan phải báo cáo Lãnh đạo Bộ về tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai DVCTT mức độ 4 năm 2020 của Bộ.

Với sự quan tâm, chỉ đạo, giám sát tích cực của Bộ, lãnh đạo Bộ, sự nghiêm túc thực hiện các nhiệm nhiệm vụ trong các đơn vị toàn ngành TT&TT, chắc chắn DVCTT mức độ 4 năm 2020 sẽ sớm hoàn thành, đạt kết quả cao như các mục tiêu đề ra.

Yên Viên
Xem thêm