Bưu điện ra mắt Trung tâm Dịch vụ khách hàng xúc tiến bán hàng trực tuyến

11:05 AM 10/07/2019 In bài viết

Trung tâm Dịch vụ khách hàng là đơn vị chuyên môn có chức năng tổ chức thiết kế và xây dựng mô hình quản lý quan hệ khách hàng; Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống CSKH; Xây dựng quản lý và khai thác hệ thống bán hàng, CSKH đa kênh; tham gia triển khai các chương trình, chiến dịch tiếp thị (marketing) số; Tiếp nhận, điều phối và trực tiếp giải quyết nại, bồi thường các yêu cầu khách của khách hàng theo các mức độ được phân công; Tham gia tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến bán hàng trực tuyến, bán hàng từ xa...

Trung tâm Dịch vụ khách hàng có các bộ phận: Trung tâm dịch vụ khách hàng; Phòng bán hàng và marketing, phòng khiếu nại, bồi thường.

Ông Nguyễn Thế Anh, Trưởng Trung tâm Đối soát được giao nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khách hàng, Bà Trần Thị Thu Thủy, Phó trưởng Ban Dịch vụ Bưu chính là Phó Giám đốc Trung tâm.

Lãnh đạo Tổng công ty BĐVN trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ khách hàng

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty BĐVN Phạm Anh Tuấn lưu ý, thị trường bưu chính hiện cạnh tranh rất khốc liệt, công tác chăm sóc khách hàng là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Trung tâm Dịch vụ khách hàng của BĐVN phải có nhiều hoạt động mới.

Bên cạnh là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn giao nhiệm vụ cho Trung tâm triển khai các hoạt động xúc tiến bán hàng trực tuyến, bán hàng từ xa (Telesales) trên nền tảng hệ thống CNTT và hạ tầng CSKH. Theo đó, Trung tâm cần có những cách làm mới, tạo nên những đột phá trong việc CSKH, tiếp thị bán hàng.

Hoàng Linh