Cảm biến thông minh giúp nâng giá trị ngành công nghiệp hóa chất

07:43 PM 24/09/2018 In bài viết

Kết quả hình ảnh cho cảm biến thông minh SICK

Bên cạnh yếu tố hiệu quả, nhận thức về an toàn được nâng cao và giảm đáng kể nguồn nhân lực. Lĩnh vực trọng tâm chính là phối hợp các luồng luân chuyển nguyên liệu, với sự điều chỉnh theo thời gian thực cho các yêu cầu hiện tại, trong các lĩnh vực cung cấp, đóng gói, lưu trữ và xử lý. Cảm biến thông minh và có liên kết cao cung cấp khuôn khổ cho các hoạt động kinh doanh thành công. SICK coi đây là một lĩnh vực khác, trong đó các cảm biến thông minh có thể được sử dụng để có lợi thế lớn.

Quá trình hiệu quả bắt đầu từ khâu hậu cần: Trong quá khứ chủ yếu tập trung vào các quy trình cốt lõi được sử dụng để sản xuất một sản phẩm, ngày nay,toàn bộ chuỗi logistics có tiềm năng tự động hóa. SICK, một công ty sản xuất cảm biến ở Đức, có thể giúp vì các giải pháp cảm biến cho nhà máy và tự động hóa hậu cần cũng có thể được áp dụng cho các quy trình.

Cảm biến thông minh cung cấp khuôn khổ

Từ việc phát hiện và đăng ký các phương tiện giao nhận và vật liệu đến bao bì, các cảm biến thông minh của SICK cung cấp các dữ liệu cần thiết để đồng bộ hóa hoàn hảo quy trình sản xuất. Cảm biến SICK cũng có thể bảo vệ các khu vực nguy hiểm hoặc giám sát các khu vực hạn chế tiếp cận. Phạm vi của các ứng dụng có thể liên quan đến việc phân phối hoặc gửi nguyên liệu thô và thành phẩm được bổ sung bởi một loạt các ứng dụng cảm biến trong lĩnh vực định vị xe tải và tàu hỏa, hoặc vận động an toàn nói chung. Va chạm là một vấn đề quan trọng không chỉ ở các trạm xếp hàng mà còn cho tất cả các hoạt động điều động trong các cổng nhà máy.

Nền tảng di động và các phương tiện tự động có kích thước khác nhau có thể làm việc cùng nhau một cách an toàn và không có tai nạn nhờ vào hướng dẫn đường dây 2D và 3D và các giải pháp bảo vệ va chạm từ SICK. Xe nâng có người lái cũng có thể được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe như máy quét laser an toàn hoặc camera quan sát để tránh tai nạn.

Mục tiêu bổ sung là giảm khối lượng công việc cho nhân viên bằng cách cung cấp thông tin mà họ có thể sử dụng trực tiếp. Do đó, các cảm biến thông minh trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng cho những nhân viên nhận thấy trách nhiệm ngày càng nhiều do sự phức tạp ngày càng tăng của các công nghệ được sử dụng trong lĩnh vực này.

Phạm vi của các ứng dụng bên ngoài khu vực sản xuất bao gồm việc đóng gói các sản phẩm hoàn chỉnh, SICK cung cấp nhiều cảm biến quang học, cùng với các giải pháp dựa trên máy ảnh và RFID cho mục đích theo dõi và theo dõi. Do đó các cảm biến SICK có thể được sử dụng ở cuối chuỗi giá trị cục bộ, do đó cung cấp một cái nhìn tổng quan đầy đủ về quy trình.

Liên kết với ngành công nghiệp 4.0

Kể từ khi công ty được thành lập hơn 70 năm trước, SICK chuyên hoạt động tối ưu hóa các quy trình tự động bằng cách sử dụng các cảm biến ngày càng thông minh. Tự động hóa kết nối là trung tâm của và là điều kiện tiên quyết cho các quy trình sản xuất trong ngành công nghiệp 4.0. Để cho phép giao tiếp và hợp tác, các cảm biến cần cung cấp một loạt dữ liệu hoặc thông tin. Một khía cạnh quan trọng là dự đoán bảo trì vì thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến do lỗi thường khiến doanh nghiệp hao tổn nhiều chi phí.

Các giải pháp tự động hóa từ SICK cung cấp nhiều cơ hội để hỗ trợ khách hàng hiệu quả trên con đường để đáp ứng những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư.

Hòa Đoàn