Chính thức khai mạc Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC

02:21 PM 18/05/2017 In bài viết

Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC (SFOM) sẽ diễn ra trong hai ngày 18-19/5/2017. Tham dự Hội nghị có đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), IMF (Quỹ Tiền tệ quốc tế).

Phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị, ông Vũ Nhữ Thăng, Chủ tịch SFOM, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính cho biết “Hội nghị SFOM lần này là hội nghị giữa kỳ quan trọng nhằm đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác và đề xuất các kết quả báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính vào tháng 10”.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC (SFOM)

Chủ đề bao trùm của Năm APEC 2017  là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, đã thể hiện rõ mục tiêu cần hướng tới của các nước thành viên APEC trong giai đoạn tiếp theo. Để cụ thể hóa chủ đề này, tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc NHTW APEC tháng 2/2017, các Thứ trưởng và Phó thống đốc đã thông qua 4 chủ đề ưu tiên của năm 2017 và kế hoạch thực hiện, bao gồm: (i) Đầu tư dài hạn cho CSHT; (ii) Tài chính và Bảo hiểm Rủi ro thiên tai; (iii) Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển dịch lợi nhuận; và (iv) Tài chính bao trùm.  Hội nghị SFOM sẽ tập trung rà soát công tác triển khai trong từng chủ đề ưu tiên theo kế hoạch đã được phê duyệt và dự kiến các kết quả hợp tác sẽ báo cáo lên các Bộ trưởng Tài chính vào tháng 10.

Ông Vũ Nhữ Thăng cho biết APEC sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế và khu vực, bao gồm IMF, WB, ADB, OECD để đánh giá tình hình kinh tế tài chính toàn cầu và khu vực, thảo luận về các rủi ro và thách thức mà khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối mặt, và dự báo triển vọng của khu vực trong thời gian tới.

Các phiên thảo luận tại Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung chính sau: Triển vọng kinh tế và tài chính khu vực và toàn cầu; Thực hiện kế hoạch hành động CEBU; Đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng; Xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS); Chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai (DRFI) và thảo luận về phát triển vì mọi người.

Đặc biệt, tại Hội nghị SFOM lần này, thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác với các diễn đàn khác trong APEC đã được các Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh tại Chiến lược Đổi mới Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (2016), lần đầu tiên các quan chức tài chính sẽ có phiên thảo luận chung với Diễn đàn Sáng kiến ​​Khoa học Đời sống (LSIF) và Nhóm Công tác Y tế (HWG) APEC về đánh giá tác động của sức khoẻ cộng đồng tới ngân sách và kinh tế, và phiên thảo luận chung với Uỷ ban Kinh tế APEC (EC) về các vấn đề tài chính trong chương trình Cải cách cơ cấu và Phát triển cơ sở hạ tầng của APEC. Đây là những bước đi quan trọng, mở đầu cho các hoạt động hợp tác liên lĩnh vực trong tương lai giữa các quan chức tài chính và các nhóm công tác/ diễn đàn khác trong và ngoài APEC.

Kết quả thảo luận tại SFOM  là cơ sở cho các nội dung báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ diễn ra vào tháng 10/2017 tại Quảng Nam và TP. Đà Nẵng.

TH