Công đoàn TTTT không ngừng nỗ lực vươn lên

06:00 PM 08/06/2018 In bài viết

Tham dự Đại hội có Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Phan Tâm cùng 238 đại biểu đại diện cho hơn 77.000 đoàn viên Công đoàn TT&TT Việt Nam. Đại hội đại biểu Công đoàn TTTT Việt Nam lần thứ XV diễn ra vào thời điểm cả nước đã qua một nửa chặng đường và đang tiếp tục thi đua, phấn đấu quyết liệt thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra, các cấp công đoàn đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Mặc dù các doanh nghiệp trong Ngành đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt ở cả trong nước và quốc tế làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động nhưng cán bộ, công nhân viên chức và người lao động toàn ngành Thông tin và Truyền thông đều phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, các doanh nghiệp trong Ngành đã từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất và phát triển, mở rộng thị trường tới các nước trong khu vực và trên thế giới, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, sẵn sàng đón nhận cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu ra BCHCĐ TTTT nhiệm kỳ mới.

Đại hội Công đoàn TTTT Việt Nam lần thứ XV có nhiệm vụ thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban chấp hành khóa XIV và quyết định phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018 - 2023. Bên cạnh đó, các đại biểu dự đại hội lần này sẽ tham gia xây dựng văn kiện của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu ra Ban chấp hành mới.

Tại Đại hội Công đoàn ngành TTTT Việt Nam lần thứ XV, đã có 38 cán bộ công đoàn xuất sắc được lựa chọn vào Ban chấp hành khóa XV nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong giai đoạn 2013 - 2018, cùng với quá trình tái cấu trúc cả nền kinh tế đất nước, các doanh nghiệp trong Ngành thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TTTT. Công đoàn các doanh nghiệp đã chủ động trong việc đề xuất, bàn bạc để làm tốt công tác tư tưởng, khơi dậy động lực cho người lao động, bảo đảm chế độ khi nghỉ việc với mức cao nhất đối với những lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu.Theo Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn TTTT Việt Nam, tính đến cuối năm 2017, toàn ngành TT&TT có trên 77.000 đoàn viên công đoàn. Trong đó, nữ công đoàn viên gần 33.000 người, chiếm 42%. Số lượng đoàn viên trong các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp là 3.210 người, tại các doanh nghiệp là 74.377 người. Đội ngũ, tỷ lệ người lao động có trình độ đại học, trên đại học là 58,6%. Người lao động đa phần được đào tạo cơ bản và được lãnh đạo chuyên môn, công đoàn thường xuyên quan tâm đào tạo, đào tạo lại nên chất lượng lao động đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành và đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Công đoàn ngành TTTT Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong quá trình tái cơ cấu chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, đề nghị giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động. Các chế độ chính sách như: Hợp đồng lao động; BHXH, BHYT, BHTN; khám sức khỏe định kỳ; tham quan nghỉ mát; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; trả lương, thưởng theo năng suất lao động; thực hiện dân chủ ở cơ sở… đều được đưa vào thỏa ước lao động tập thể và được thực hiện đầy đủ. Trong toàn nhiệm kỳ, tuyệt đại đa số CNVCLĐ ngành TTTT đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phát triển bền vững của ngành TTTT.

Với nỗ lực của lãnh đạo chuyên môn, công đoàn các cấp và từng cá nhân người lao động, đời sống, thu nhập, việc làm và điều kiện làm việc được cải thiện. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động của Công đoàn TTTT được triển khai sâu rộng và thu được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của Ngành. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người lao động có thu nhập chưa cao, nhất là đối với những công nhân lao động trực tiếp và cán bộ, công chức, viên chức khu vực cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp.

 

 

 

Xuân Tuấn