AN TOÀN THÔNG TIN

10:19 22/01/2020
Dù là doanh nghiệp (DN) lớn hay nhỏ đều có nguy cơ bị tấn công mạng bất kể năng lực công nghệ hay trình độ đội ngũ bảo mật thông tin trong tổ chức ra sao, mà lý do đơn giản là từ yếu tố con người.

11:03 20/01/2020
Danh sách các mật khẩu được tin tặc điều hành dịch vụ tấn công DDoS tiết lộ.

09:06 16/01/2020
Microsoft Windows 7 sẽ không còn nhận được các bản vá bảo mật - và tội phạm mạng sẽ tìm cách khai thác nó để nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp vẫn chưa được nâng cấp từ Windows 7.

09:04 15/01/2020
Trong những năm gần đây, việc đảm bảo an ninh mạng doanh nghiệp (DN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bộ phận CNTT doanh nghiệp. Tuy nhiên, thiếu thông tin về các phương thức tấn công hiện đại nhất, nhiều tổ chức chỉ dựa vào các công cụ quét virus truyền thống như là phương pháp duy nhất để bảo vệ các thiết bị đầu cuối.

20:55 14/01/2020
Mặc dù đã có chuyển biến tích cực về đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) nhưng Việt Nam vẫn phải bổ sung, hoàn thiện chính sách cũng như các công cụ hữu dụng để bảo vệ an toàn không gian mạng.

15:33 09/01/2020
Lazarus là một trong những nhóm tin tặc (hacker) APT hoạt động tích cực nhất, đã thực hiện rất nhiều cuộc tấn công nhắm vào những tổ chức liên quan đến tiền điện tử.

16:01 08/01/2020
Thế hệ X, thế hệ millennial và thế hệ Z là nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả và chia sẻ dữ liệu để thực hiện cá nhân hóa nhằm nhận về các lợi ích về an toàn, thời gian và tài chính.
[Trang sau]