INTERNET

14:03 14/12/2019
Doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ của Việt Nam đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế nói chung và nền kinh tế số trong tương lai nói riêng. Cần giải pháp phù hợp để thúc đẩy những DN này nhanh chóng chuyển đổi số, tăng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

09:15 13/12/2019
Gã khổng lồ công nghệ mạng toàn cầu Cisco vừa chia sẻ thông tin chi tiết đằng sau chiến lược công nghệ “Internet vì tương lai” dựa trên việc đầu tư, phát triển Silicon+Optics+Software.

15:57 03/12/2019
Trong tiến trình chuyển đổi số, Internet đóng vai trò huyết mạch để kết nối và phát triển mọi hình thức xã hội số. Do đó, Internet Day 2019 sẽ tập trung vào chủ đề "Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số".

10:35 13/07/2019
Cách mà Bluetooth kích hoạt các thiết bị IoT đang tạo ra môi trường hoạt động tự động với sự thống nhất liền mạch.

19:55 10/07/2019
Bài viết sau xem xét việc áp dụng Chính sách tự động (Automated Policies) dành cho API (Giao diện lập trình ứng dụng – Application Programming Interface).

10:15 10/07/2019
Trở thành một nhà phát triển web thật sự rất thú vị. Một mặt, các trang web ngày nay cung cấp nhiều thông tin, giúp các nhà phát triển dễ dàng truy cập vào một số tài nguyên hữu ích khi gặp vấn đề hoặc muốn cập nhật các kỹ năng của họ. Mặt khác, có rất nhiều tiến bộ được thực hiện cho các ngôn ngữ lập trình và công nghệ; việc phát triển website cung cấp một hệ sinh thái phong phú cho các nhà phát triển để xây dựng các giải pháp mạnh mẽ.

17:25 08/07/2019
Không còn nghi ngờ gì về việc điện toán đám mây đã thay đổi cách thức kinh doanh của hầu hết các công ty. Nó đã mở ra một thế giới hợp tác và sản xuất hoàn toàn mới mà giờ đây chúng ta không thể sống thiếu nó.
[Trang sau]