TIÊU CHUẨN ( Trang 2 )

16:37 28/11/2017
Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã thành lập một nhóm làm việc để xây dựng một bộ tiêu chuẩn mới về kiểm thử phần mềm. Bộ tiêu chuẩn mới về kiểm thử phần mềm là ISO/IEC/IEEE 29119.

16:59 23/11/2017
Hệ thống máy chủ tên miền (DNS) quốc gia .VN hiện đã chính thức kết nối liên thông với hệ thống DNS Root và các hệ thống DNS quốc tế khác theo tiêu chuẩn an toàn DNSSEC, giúp nâng cao tính an toàn, bảo mật trong hoạt động truy vấn tên miền .VN trên Internet.

16:36 22/11/2017
Việc triển khai tiêu chuẩn An toàn bảo mật mở rộng hệ thống máy chủ DNS (DNSSEC) là rất cần thiết, nhằm giảm thiểu các rủi ro về an toàn thông tin.

16:52 17/11/2017
Hiện nay, tại Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình số mặt đất đang áp dụng hai tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất thuộc họ chuẩn DVB.

14:45 16/11/2017
Với truyền hình Internet, ngoài các ưu điểm vượt trội về công nghệ và sự tiện dụng, thì đây một loại hình dịch vụ khó quản lý do tính chất truyền dẫn sử dụng mạng công cộng Internet.

17:08 14/11/2017
ISO/IEC, ITU-T, ETSI là các tổ chức nghiên cứu xây dựng các khuyến nghị về các phương pháp đánh giá chất lượng hình ảnh, âm thanh chung cho loại hình dịch vụ truyền hình trên mạng Internet tại đầu cuối người sử dụng.

10:53 14/11/2017
Quy chuẩn cho thiết bị lặp trong mạng di động 4G (LTE) là cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý chất lượng các thiết bị viễn thông, cũng như phục vụ công tác đo kiểm hợp chuẩn, hợp quy.

11:43 09/11/2017
Việc xây dựng tiêu chuẩn IPv6 là một yêu cầu cấp thiết để áp dụng cho cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành được một số tiêu chuẩn, quy chuẩn về IPv6.
[Trang trước] [Trang sau]