TIÊU CHUẨN ( Trang 2 )

16:36 22/11/2017
Việc triển khai tiêu chuẩn An toàn bảo mật mở rộng hệ thống máy chủ DNS (DNSSEC) là rất cần thiết, nhằm giảm thiểu các rủi ro về an toàn thông tin.

16:52 17/11/2017
Hiện nay, tại Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình số mặt đất đang áp dụng hai tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất thuộc họ chuẩn DVB.

14:45 16/11/2017
Với truyền hình Internet, ngoài các ưu điểm vượt trội về công nghệ và sự tiện dụng, thì đây một loại hình dịch vụ khó quản lý do tính chất truyền dẫn sử dụng mạng công cộng Internet.

17:08 14/11/2017
ISO/IEC, ITU-T, ETSI là các tổ chức nghiên cứu xây dựng các khuyến nghị về các phương pháp đánh giá chất lượng hình ảnh, âm thanh chung cho loại hình dịch vụ truyền hình trên mạng Internet tại đầu cuối người sử dụng.

10:53 14/11/2017
Quy chuẩn cho thiết bị lặp trong mạng di động 4G (LTE) là cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý chất lượng các thiết bị viễn thông, cũng như phục vụ công tác đo kiểm hợp chuẩn, hợp quy.

11:43 09/11/2017
Việc xây dựng tiêu chuẩn IPv6 là một yêu cầu cấp thiết để áp dụng cho cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành được một số tiêu chuẩn, quy chuẩn về IPv6.

16:50 01/11/2017
Xây dựng tiêu chuẩn cho thành phố thông minh là mô hình mà nhiều quốc gia hướng tới, nhằm đảm bảo phát triển cơ sở hạ tầng hiệu quả, kinh tế - xã hội bền vững và tạo môi trường sống thân thiện.

15:36 31/10/2017
Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) là một tổ chức hàng đầu thế giới chuyên xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các công nghệ điện, điện tử và công nghệ liên quan.
[Trang trước] [Trang sau]