Tối ưu hóa công nghệ hybrid cloud sẽ dẫn đầu thị trường

03:11 PM 05/07/2018 In bài viết

Kết quả hình ảnh cho hybrid cloud là gì

Hình minh họa (Nguồn: thegioisogroup.com)

IDC cũng đưa ra dự báo tổng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng CNTT trên nền tảng đám mây vào năm 2018 đạt mức 57,2 tỷ USD với mức tăng trưởng hàng năm là 21,3%.

Doanh thu hàng quý của cơ sở hạ tầng đám mây công cộng (public cloud) đã tăng gấp đôi trong ba năm gần đây lên tới 9 tỷ USD trong quý 1 năm 2018, tăng 55,8 % so với năm ngoái. Doanh thu từ đám mây cá nhân (Private cloud) đạt 3,9 tỷ USD với mức tăng trưởng hàng năm là 26,5%.

Tổng doanh thu từ đám mây công cộng và cá nhân chiếm 46,1% tổng chi tiêu cơ sở hạ tầng CNTT trên toàn thế giới, tăng từ 41,8% so với năm trước. Doanh thu cơ sở hạ tầng CNTT truyền thống (không phải điện toán đám mây) tăng 22% so với năm trước, đạt mức 15,1 tỷ USD trong quý 1 năm nay và chiếm 53,9% tổng chi tiêu cơ sở hạ tầng CNTT trên toàn thế giới.

Ông Kuba Stolarski, giám đốc nghiên cứu tại IDC cho biết: " Mở rộng và làm mới trung tâm dữ liệu Hyperscaler tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng của cơ sở hạ tầng CNTT trên nền tảng đám mây trong quý đầu 2018. Tất cả các phân khúc cơ sở hạ tầng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó, nền tảng đám mây công cộng phát triển mạnh mẽ nhất."

IDC hy vọng xu hướng này sẽ tiếp tục đến cuối năm 2018. Các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số như điện toán ranh giới và học máy đã gia tăng khối lượng công việc cho doanh nghiệp, tăng nhu cầu về mật độ cấu hình của bộ lõi, bộ nhớ và lưu trữ.

Tất cả các khu vực trên thế giới đều có mức tăng trưởng doanh thu của Cơ sở hạ tầng CNTT trên nền tảng đám mây với mức tăng hai con số trong quý I/ 2018. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất đạt 74,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Mỹ (43,6%), Trung Đông và châu Phi (42,3%), Trung và Đông Âu (39,2%), Mỹ Latinh (37,7%), Canada (29,4%), Tây Âu (26,1%) và Nhật Bản (15%).

IDC dự báo chi tiêu cơ sở hạ tầng CNTT trên nền tảng đám mây cho năm 2018 đạt 57,2 tỷ USD, trong đó đám mây công cộng sẽ chiếm 67%, với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 23,6%. Đám mây cá nhân sẽ đạt mức tăng trưởng 16,7 % so với năm trước.

Trong khi đó, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng CNTT truyền thống trên toàn thế giới dự kiến sẽ chỉ tăng 4,2% vào năm 2018 khi các doanh nghiệp chỉ tiếp tục làm mới nền tảng sẵn có của họ. Cơ sở hạ tầng CNTT truyền thống sẽ chiếm 54% tổng chi tiêu của người dùng cuối cùng cho các sản phẩm cơ sở hạ tầng CNTT - giảm so với mức 57,8% trong năm 2017.

Trong dài hạn, IDC dự báo tổng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng CNTT trên nền tảng đám mây sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm 10,5% trong 55 năm, đạt 77,7 tỷ USD vào năm 2022 và chiếm 55,4% tổng chi phí cơ sở hạ tầng CNTT.

Trong đó, các trung tâm dữ liệu đám mây công cộng sẽ chiếm 64,7 với tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm đạt đạt 10,2%. Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng đám mây riêng có tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm đạt 11,1%.

Hợp Trương