Trang web đăng ký cảnh báo du lịch của Pháp bị tấn công

04:28 PM 14/12/2018 In bài viết

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pháp không tiết lộ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi vụ xâm phạm hệ thống Ariane, một hệ thống cập nhật thông tin về tình hình an ninh cho các công dân Pháp khi đi du lịch nước ngoài.

Người dùng đã được thống báo qua email rằng tên, số điện thoại và địa chỉ email của họ đã bị đánh cắp, nhưng không có dữ liệu nào là “nhạy cảm” hoặc “mang tính chất tài chính”.

Tuyên bố cũng không nói rõ ai có khả năng đứng sau vụ tấn công.

Mặt khác, bộ Ngoại giao Pháp cũng cho biết rằng: “Chúng tôi đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo loại sự cố này không xảy ra một lần nữa và trang web này hiện nay cũng đã an toàn để sử dụng”.

Linh Anh (Theo: https://www.securityweek.com)