Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chính phủ điện tử

02:53 PM 03/04/2018 In bài viết

Điểm cầu trực tuyến tại Hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang.

Sáng ngày 03/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chính phủ điện tử. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Kiên Giang, đồng chí Đặng Tuyết Em – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chủ trì.

Tại hội nghị, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Môi trường của Quốc hội đã triển khai giới thiệu chuyên đề về cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4 và chính phủ điện tử. Trong đó, nêu rõ về tổng quan về cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật, cách mạng khoa học và công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - sự xuất hiện ảnh hưởng và đặc trưng cơ bản, thế giới với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4-kết quả triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg về Tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng đã phân tích về một số cơ hội và thách thức đối với Việt Nam nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng trên cơ sở những tác động mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có thể đem lại và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt các ngành chức năng của tỉnh phải tiếp tục chung tay, đồng thuận tìm tòi và lựa chọn giải pháp thích hợp nhằm ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh, cũng như lựa chọn đi đúng hướng, bắt nhịp hợp lý để tận dụng cơ hội và vượt lên những thách thức do tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại./.

Tin, ảnh: Quốc Tuấn (dangcongsan.vn)