Các công cụ lập mô hình dữ liệu tốt nhất

05:30 PM 11/10/2018 In bài viết

Dữ liệu là một phần thiết yếu cho hoạt động hàng ngày của hầu hết các doanh nghiệp và được cho là tài sản quý giá nhất mà bất kỳ tổ chức nào kiểm soát. Tuy nhiên, để trích xuất được giá trị thực sự từ đó, một công ty cần có khả năng thu thập thông tin chi tiết từ dữ liệu thu thập và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên những phát hiện của nó.

Để hiểu được một lượng thông tin khổng lồ, các công ty sử dụng các công cụ mô hình hóa dữ liệu, phần mềm được thiết kế để dịch dữ liệu sang định dạng dễ đọc hơn và được trình bày thông qua giao diện người dùng rõ ràng. Những công cụ này giúp các tổ chức khám phá bản chất chính xác của dữ liệu mà họ kiểm soát, mối quan hệ giữa các bộ dữ liệu và cách tốt nhất có thể khai thác chúng trong quy trình kinh doanh hàng ngày.

Các mô hình đa dạng về phạm vi và chức năng nhưng chúng thường được áp dụng như một phần của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Các loại dữ liệu mà một mô hình xử lý cũng thường được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo các quy trình được xây dựng chỉ sử dụng dữ liệu có liên quan. Hơn nữa, những công cụ này cung cấp một phương tiện tạo ra các báo cáo dữ liệu sâu sắc cho những người ra quyết định ở bất kỳ đâu trong doanh nghiệp.

Tất cả các công cụ mô hình hóa dữ liệu được xây dựng để tăng tốc quá trình tạo ra một tổng quan có cấu trúc về dữ liệu và tránh những thứ như lỗi của con người. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt tinh tế giữa các nền tảng hàng đầu. Dưới đây là danh sách các công cụ tạo mô hình được sử dụng rộng rãi nhất và lý do tại sao chúng phổ biến đến vậy.

Trình mô hình hóa dữ liệu của Oracle

Với Oracle SQL Developer Data Modeler, người dùng có thể tạo, duyệt và chỉnh sửa các mô hình kiểu logic, quan hệ, vật lý, đa chiều và loại dữ liệu. Phần mềm cung cấp khả năng kỹ thuật thuận và ngược, hỗ trợ phát triển cộng tác thông qua kiểm soát mã nguồn tích hợp. Nó có thể được sử dụng trong cả môi trường truyền thống và đám mây.

PowerDesigner

PowerDesigner cung cấp các mô hình tích hợp đầy đủ và nhiều kỹ thuật mô hình hóa khác nhau. Nó hỗ trợ một kho lưu trữ siêu dữ liệu và các định dạng đầu ra khác nhau. Giao diện người dùng cũng có một số tài liệu trợ giúp hữu ích, giúp người dùng giải quyết các vấn đề khác nhau.

SQLDBM

Công cụ này cung cấp cho người dùng một cách thuận tiện để thiết kế cơ sở dữ liệu ở mọi nơi với mọi trình duyệt. Nó hoạt động mà không cần thêm bất kỳ công cụ cơ sở dữ liệu hay công cụ tạo mô hình hóa cơ sở dữ liệu hay ứng dụng nào khác. SQLDBM có thể được sử dụng để thiết kế và quản lý cả cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu lớn và nhỏ. Hơn thế nữa, nó có thể kết hợp bất kỳ quy tắc cơ sở dữ liệu và đối tượng nào như khóa cơ sở dữ liệu, lược đồ, chỉ mục, ràng buộc cột và mối quan hệ.

ER/Studio

ER/Studio hỗ trợ môi trường nền tảng đơn, đa nền tảng và tích hợp với các nền tảng dữ liệu lớn như MongoDB và Hadoop Hive. Công cụ này có thể chuyển tiếp và đảo ngược các mô hình khác nhau, so sánh và hợp nhất các chức năng, tạo báo cáo ở các định dạng khác nhau (XML, PNG, JPEG). Các nhiệm vụ thường quy cũng có thể được tự động hóa.

AquaData Studio ER Modeler

Trình mô hình hóa dữ liệu này giúp thiết kế các mô hình cơ sở dữ liệu phức tạp cho tất cả các nhà cung cấp lớn và phiên bản chính của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó có một tính năng kỹ thuật thuận để mô hình hóa các thực thể và chuyển đổi chúng thành các script SQL, kỹ thuật ngược các cơ sở dữ liệu hiện có để hiện thị hóa một mô hình cơ sở dữ liệu. Mô hình có thể được chuyển đổi từ một nhà cung cấp cơ sở dữ liệu sang một nhà cung cấp khác bằng tính năng Convert.

Sparx Enterprise Architect

Công cụ lập mô hình dữ liệu này giúp các tổ chức xây dựng các hệ thống mạnh mẽ, có thể duy trì và nó có thể mở rộng để phục vụ các nhóm lớn cộng tác trên các dự án được chia sẻ. Công cụ có thể chạy mô phỏng mô hình động để xác thực tính chính xác của các mô hình, cung cấp hiểu biết tốt hơn về cách các hệ thống doanh nghiệp cụ thể hoạt động.

Dezign

Đây là một công cụ thiết kế và mô hình hóa cơ sở dữ liệu cho các nhà phát triển và các chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu. Nó có thể giúp lập mô hình, tạo và duy trì cơ sở dữ liệu. Dezign sử dụng sơ đồ quan hệ thực thể để thiết kế cơ sở dữ liệu và tự động tạo ra cơ sở dữ liệu SQL và máy tính để bàn phổ biến nhất.

Thùy Linh