Cách xem Lịch từ iCloud trên Android

04:29 PM 08/11/2018 In bài viết

Trường hợp nổi bật: Không có cách nào để đồng bộ hóa Lịch iCloud của bạn với Android, nhưng có một cách dễ dàng để ít nhất giúp bạn có thể xem lịch của mình.

Nếu bạn vẫn có một thiết bị iOS, một việc bạn có thể làm là chia sẻ iCloud của mình với Lịch Google. Bạn sẽ không có toàn quyền kiểm soát từng sự kiện, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản như tiêu đề sự kiện, thời gian và mô tả của sự kiện đó.

Vấn đề là, điều này không thể thực hiện trực tiếp trên hệ điều hành Android. Để Lịch iCloud của bạn hiển thị trên Android, bạn sẽ cần phải liên kết lịch đó với Lịch Google trên web. Đây là cách để làm điều đó.

Truy cập trang web iCloud và đăng nhập bằng ID Apple của bạn. Trên trang chính, chọn tùy chọn “Lịch”.

Nhấp vào biểu tượng Chia sẻ bên cạnh lịch bạn muốn xem từ Lịch Google. Trong cửa sổ bật lên, chọn hộp “Lịch công cộng” và sau đó nhấp vào tùy chọn “Sao chép liên kết” bên dưới URL.

Bây giờ, hãy mở Lịch Google. Nhấp vào dấu cộng ở phía bên trái và sau đó nhấp vào tùy chọn “Từ URL”.

Dán URL từ Lịch iCloud và sau đó nhấp vào liên kết "Thêm Lịch".

Giờ đây, bạn sẽ nhận được phiên bản Lịch iCloud trong nguồn cấp dữ liệu Lịch Google của mình nhưng chỉ có thể đọc mà không chỉnh sửa gì được. Điều này có nghĩa là bạn có thể xem các sự kiện của mình, nhưng bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào mà không sử dụng thiết bị Apple hoặc iCloud.com.

Khôi Linh