KHOA HỌC

19:15 10/10/2018
Trong thời đại IoT, các công ty ngày càng yêu cầu các quyết định quan trọng được thực hiện trong một phần của giây. Adi Hirschtein, Giám đốc sản phẩm tại Iguazio cho biết, trong các tình huống nhạy cảm nhất về thời gian, dữ liệu của họ liên quan đến việc gửi dữ liệu của họ đến một đám mây tập trung và gây trở ngại đáng kể cho hiệu quả và kinh tế.

04:54 21/09/2018
Mọi người thường liên tưởng trí thông minh nhân tạo với việc học máy, nhưng về cơ bản thì chúng khác nhau.

14:38 12/09/2018
Windows Registry giống như động cơ trong xe hơi của bạn. Bạn biết nó ở đó và biết nó làm gì.

17:54 11/09/2018
Các nhà nghiên cứu tại Georgia Tech cho biết về một thiết kế hiệu quả hơn kết hợp giữa ăng-ten và điện tử học có thể thay thế các liên kết vô tuyến truyền thống, cải thiện năng lượng và hiệu quả quang phổ.

23:54 20/08/2018
Microservices đã tạo ra sự đổi mới sự phát triển phần mềm, và bây giờ một khởi đầu mới sẽ kết hợp chúng với các thuật toán góc cạnh để biến đổi Internet of Things.

20:26 15/08/2018
Trong những năm gần đây có một số quan niệm sai lầm về AI, quan niệm sai lầm đầu tiên liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AGI:

14:58 10/08/2018
Các dịch vụ khẩn cấp phụ thuộc vào các dịch vụ truyền thông mạnh mẽ và an toàn để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của mình trong việc cứu mạng sống con người và bảo vệ xã hội. Hầu hết các nước châu Âu đã thiết lập các mạng truyền thông chuyên dụng dựa trên công nghệ TETRA để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của cộng đồng, bảo vệ cộng đồng và cứu trợ thiên tai (PPDR - public protection and disaster relief). Các mạng băng hẹp này được xây dựng nhằm mục đích truyền thông thoại hiệu quả theo nhóm nhưng bị hạn chế về khả năng dữ liệu.

21:24 08/08/2018
Một bước đột phá quang học trong máy tính được các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill khám phá sẽ cho phép các máy tính chạy mát hơn và nhanh hơn
[Trang sau]