LÝ LUẬN ( Trang 2 )

16:27 01/08/2018
Dưới đây là chia sẻ của Joi Ito, giám đốc MIT Media Lad về chủ đề: “Tại sao người Phương Tây sợ hãi robot còn người Nhật Bản thì không?”.

10:19 01/08/2018
Năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền để tuyên truyền, giác ngộ đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lênin, về đường lối cách mạng của Đảng.

17:50 23/07/2018
Học viện đang và tiếp tục đóng một vai trò cơ bản trong trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence -AI) và phát triển học máy (Machine Learning-ML). Greg Benson là một giáo sư Khoa học Máy tính tại Đại học San Francisco, đồng thời là cố vấn khoa học chính tại SnapLogic, công ty chuyên cung cấp phần mềm tích hợp dữ liệu. Ông may mắn được làm việc với AI và ML trong lĩnh vực học thuật và công nghiệp. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình thuần túy về học thuật, và chỉ khi chuyển sang vai trò kép của mình cách đây 10 năm, ông nhận ra rằng khi nói đến sự đổi mới, ngành công nghiệp và các học thuật phải cùng nhau thực hiện để khai phá những lợi ích to lớn, đặc biệt là với bất kỳ công nghệ nào hoạt động trên dữ liệu quy mô lớn.

17:31 23/07/2018
Đổi mới công nghệ đã thay đổi cách chúng ta làm việc, vui chơi, tương tác và cư xử.

09:38 03/07/2018
Luật An ninh mạng có những quy định nhằm bảo vệ người dân khỏi các thông tin xấu, độc bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm loại bỏ những nguồn phát tán thông tin xấu thông qua việc không hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho những đối tượng này.

16:21 20/06/2018
93 năm qua, hệ thống báo chí cách mạng nước ta đã góp phần rất quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

16:51 19/06/2018
“Mỗi nhà báo phải thể hiện được lương tâm, trách nhiệm và bản lĩnh của mình, phải cân nhắc nhiều hơn khi viết để làm sao nội dung mỗi bài báo riêng lẻ cũng như cơ cấu nội dung tổng thể của các thông tin trên báo giúp cho xã hội nhận thức đúng bản chất sự việc, giúp bạn đọc có thái độ tích cực với cuộc sống”.

10:15 30/05/2018
Dự luật An ninh mạng trình Quốc hội đã bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam phải đặt máy chủ nhưng vẫn yêu cầu đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam.
[Trang trước] [Trang sau]