Năm 2018, Học viện công nghệ BCVT mở ngành Thương mại điện tử

01:18 PM 21/02/2018 In bài viết

Sinh viên Học viện trong giờ học

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Học viện cuối năm 2017, TS. Vũ Văn San, Giám đốc Học viện cho biết Học viện đang nghiên cứu mở 02 ngành đào tạo mới bậc Đại học trong năm 2018 là ngành TMĐT và Tự động hóa với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cuộc cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Cũng tại Hội nghị này, giảng viên Trần Thị Thập, khoa Quản trị Kinh doanh 1, đơn vị được Học viện giao chủ trì xây dựng nội dung ngành học TMĐT đã cho biết cụ thể về công tác chuẩn bị cho việc mở ngành học TMĐT. Theo đó, đây là ngành đào tạo có tính chất lai ghép giữa kỹ thuật (chủ yếu là CNTT) với kinh tế (quản trị kinh doanh), theo đó, Khoa sẽ phối hợp với các khoa khác trong Học viện để xây dựng đề án ngành TMĐT theo định hướng tiếp cận đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra.

Khoa đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp (DN) hàng đầu về kinh doanh TMĐT và các DN cung ứng giải pháp cho TMĐT để trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo thực tế cũng như trao đổi sinh viên kiến tập, thực tập và tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp. Dự kiến, chương trình đào tạo TMĐT sẽ có tính linh hoạt vừa đảm bảo tính lai ghép kiến thức và tính cập nhật thực tế, thể hiện qua hai ý tưởng thiết kế chương trình đào tạo: Một là định hướng chuẩn đầu của sinh viên thuộc hai nhóm vị trí công việc khác nhau, hoặc là chuyên viên Quản trị kinh doanh trong DN TMĐT (chuyên ngành quản trị TMĐT), hoặc là chuyên viên phát triển hệ thống của các DN cung cấp giải pháp TMĐT (chuyên ngành tác nghiệp TMĐT).

Theo đó, các học phần cần được bố trí phù hợp với chuẩn đầu ra, kể cả các môn tự chọn cũng có thể phân chia thành hai nhóm kiến thức: nghiêng về kỹ thuật TMĐT như Phân tích và thiết kế hệ thống TMĐT, An toàn và bảo mật trong TMĐT, Khai thác dữ liệu cho TMĐT...; và nghiêng về kinh doanh TMĐT như Quản trị dự án công nghệ, Xây dựng và phát triển thương hiệu trực tuyến, Pháp luật về TMĐT...

Được biết, Học viện đã được cấp phép và đang đào tạo một số ngành, chuyên ngành mới trình độ đại học trong lĩnh vực ICT như ngành An toàn thông tin (ATTT), Công nghệ đa phương tiện, Truyền thông đa phương tiện nhằm cung cấp nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu về an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin cho các ngành, tổ chức Chính phủ, doanh nghiệp cũng như nguồn nhân lực cho thời đại thông tin số, thời kỳ hội tụ giữa viễn thông, CNTT, Internet, Phát thanh truyền hình.

Ngày 19/01/2018 vừa qua, Học viện Công nghệ BCVT đã đón nhận Quyết định và Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam kiểm định và công nhận. Học viện cũng là trường thứ 55 trên cả nước được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. 

Lan Phương