Tổ hợp phím tắt trong Windows 10

10:36 PM 20/11/2018 In bài viết

disable windows key win 7 729 wallpaper 1600x1200 customity

Dưới đây là hướng dẫn của chúng tôi về một số phím tắt quan trọng bạn cần biết trong Windows 10.

Phím tắt mới trong Windows 10

Windows 10 đã mở ra một thế giới các phím tắt mới điều hướng tốt hơn, sử dụng giao diện và tính năng của hệ điều hành. Dưới đây là tập hợp một số chức năng bàn phím mới có sẵn cho người dùng Windows 10. Đảm bảo giữ phím Windows ở bên trái của phím cách trước khi bấm chữ cái hoặc phím thích hợp.

Phím tắt

Chức năng

 + Q

Mở Cortana để nhập giọng nói

 + S

Mở Cortana để nhập văn bản

 + I

Mở cửa sổ cài đặt Windows

 + A

Mở Trung tâm hành động Windows 10

+ X

Mở nút bắt đầu menu ngữ cảnh

  + Left

Thu nhỏ cửa sổ hiện sang bên trái

 + Right

Thu nhỏ cửa sổ hiện sang bên phải

 + Up

Thu nhỏ cửa sổ hiện lên trên màn hình

+ Down

Thu nhỏ cửa sổ hiện bên dưới màn hình

 + Ctrl + D

Tạo màn hình ảo

 + Crtl + Left

Kéo sửa sổ sang bên trái màn hình khác

 + Ctrl + Right

Kéo cửa sổ sang bên phải màn hình khác

 + Ctrl + F4

Đóng màn hình hiện tại

 + TAB

Truy cập tất cả màn hình và ứng dụng trong Task View

 + PrtSc

Chụp màn hình và lưu lại ở tệp Ảnh

 + G

Mở đầu ghi trò chơi DVR

 + Alt + G

Ghi lại hoạt động hiện tại trên màn hình

 + Alt + R

Dừng ghi lại hoạt động hiện tại trên màn hình

 

Phím tắt câu lệnh

 

Phím tắt

Chức năng

Shift + Left

Đánh dấu văn bản ở bên trái của chuột

Shift + Right

Đánh dấu văn bản ở bên phải của chuột

Ctrl + C

Sao chép văn bản đã chọn vào clipboard

Ctrl + V

Dán văn bản từ clipboard vào câu lệnh

Ctrl + A

Chọn tất cả văn bản sau prompt

 

Phím tắt cơ bản trong Windows 10

 

Phím tắt

Chức năng

Hiện hoặc dấu màn hình bắt đầu

Ctrl + Shift + Esc

Mở Task Manager

 + M

Thu nhỏ tất cả cửa sổ

 + Shift + M

Khôi phục các cửa sổ thu nhỏ trên màn hình

 + R

Mở Run dialogue box

 + F1

Mở cửa sổ Help and Support

 + Up arrow

Phóng to cửa sổ

 + Down arrow

Thu nhỏ cửa sổ

+ plus (“+”) or minus (“-“)

Phóng to hoặc thu nhỏ sử dụng Magnifier

 + L

Khoá PC hoặc chuyển đổi tài khoản

Alt + F4

Đóng thư mục đang hoạt động hoạt tắt ứng dụng đang hoạt động

Alt + Enter

Mở properties của mục đã chọn

Control + C

Sao chép mục đã chọn

Control + X

Cắt mục đã chọn

Control + V

Dán mục đã chọn

Control + Z

Hoàn tác một hành động

Control + Y

Làm lại hành động vừa làm

F1

Hiện Help

F2

Đặt lại tên cho mục đã chọn

F3

Tìm tệp hoặc thư mục

F4

Hiển thị thanh danh sách địa chỉ trong File Explorer

F5

Làm mới cửa sổ đang hoạt động

F10

Kích hoạt thanh menu trong ứng dụng đang hoạt động

Hồng Phương