Top 10 công nghệ mới nổi tác động tích cực đến thế giới

03:47 PM 11/07/2019 In bài viết

Diễn đàn kinh tế thế giới mùa hè năm nay vừa phát hành top danh sách 10 công nghệ mới nổi.

Cụ thể, 10 công nghệ gồm: (1) Nhựa sinh học cho kinh tế tuần hoàn (Bioplastics for a Circular Economy); (2) Robot xã hội (Social Robot); (3) Ống kính nhỏ cho các thiết bị thu nhỏ (Tiny Lenses for Miniature Devices); (4) Các protein bị rối loạn (Disordered Proteins as Drug Targets); (5) Phân bón thông minh hơn có thể làm giảm ô nhiễm môi trường (Smarter Fertilizers Can Reduce Environmental Contamination); (6) Cộng tác từ xa (Collaborative Telepresence); (7) Theo dõi và đóng gói thực phẩm tiên tiến (Advanced Food Tracking and Packaging); (8) Các lò phản ứng hạt nhân an toàn hơn (Safer Nuclear Reactors); (9) Lưu trữ dữ liệu DNA (DNA Data Storage) và (10) Lưu trữ quy mô tiện ích của năng lượng tái tạo (Utility-Scale Storage of Renewable Energy).

Các công nghệ trong danh sách được các thành viên của Mạng Chuyên gia Diễn đàn (Forum’s Expert Network) lựa chọn theo một số tiêu chí. Ngoài việc hứa hẹn những lợi ích lớn cho xã hội và nền kinh tế, các công nghệ được lựa chọn phải mang tính đột phá, hấp dẫn các nhà đầu tư và nhà nghiên cứu, và dự báo sẽ đạt được quy mô đáng kể trong vòng 5 năm.

Jeremy Jurgens, Giám đốc Công nghệ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho biết: “Từ sự bất bình đẳng thu nhập đến biến đổi khí hậu, công nghệ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm giải pháp cho nhiều thách thức mà thế giới chúng ta phải đối mặt ngày nay. Các công nghệ mới nổi của năm nay thể hiện tốc độ đổi mới nhanh chóng của con người và cho thấy một tương lai bền vững, toàn diện sẽ như thế nào”.

Lưu trữ dữ liệu DNA đã trở thành một công nghệ mới nổi hàng đầu năm 2019 (Ảnh: China Daily)

Trong khi đó, Mariette DiChristina, Tổng biên tập Tạp chí khoa học (Scientific American) nổi tiếng của Mỹ, và Chủ tịch của Ban thúc đẩy các công nghệ mới nổi của WEF cho biết các công nghệ đang nổi lên ngày hôm nay sẽ sớm định hình thế giới ngày mai và hướng tới tương lai - với những tác động đến các nền kinh tế và xã hội nói chung.

“Chúng ta đã tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, điều quan trọng là chúng ta phải thảo luận và đảm bảo rằng nhân loại được phục vụ bởi những đổi mới mới này để chúng ta có thể tiếp tục thịnh vượng”, Mariette DiChristina cho hay.

Với chủ đề của “Dẫn dắt 4.0: Thành công trong kỷ nguyên mới toàn cầu hóa”, Diễn đàn kinh tế thế giới mùa hè được tổ chức thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc thu hút hơn 1.800 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia từ hơn 120 quốc gia tham gia.

Hoàng Linh (Theo es.weforum.org)