Đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện

Trước tình hình diễn biến của dịch Covid19 đang diễn biến phức tạp, Bưu điện Việt Nam (VnPost) đã đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống bưu điện, đảm bảo các thủ tục hành chính vẫn được triển khai một cách bình thường.
13:01 PM 29/03/2020 In bài viết này

Đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện trong dịch COVID

VnPost