Đẩy nhanh tiến độ vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Sáng ngày 1/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan, Tập đoàn VNPT về tiến độ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo (TTBC) Chính phủ và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
18:17 PM 01/06/2020 In bài viết này

Trước đó, ngày 13/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, VPCP đã tổ chức ra mắt phân hệ đầu tiên của Hệ thống TTBC Chính phủ. Hệ thống TTBC Chính phủ là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ vận hành Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu. Ảnh VGP.

Hệ thống đã tích hợp 33 chế độ báo cáo của của các Bộ, cơ quan

Hệ thống TTBC Chính phủ nhằm bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới lề lối phương thức làm việc với ứng dụng CNTT trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Hệ thống TTBC Chính phủ giúp nâng cao năng lực tham mưu tổng hợp của VPCP trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về tích hợp dự liệu theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ở thời điểm khai trương, Hệ thống TTBC Chính phủ đã tích hợp 19 chế độ báo cáo. Đến nay, Hệ thống đã tích hợp 33 chế độ báo cáo của của các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, TT&TT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, VPCP. Bước đầu cung cấp thông tin hằng ngày trong một số lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Tại cuộc họp, Cục Kiểm soát TTHC đã báo cáo về những vấn đề liên quan trang thiết bị hạ tầng phục vụ xây dựng Trung tâm Thông tin báo cáo Chính phủ. Cục Kiểm soát TTHC cũng đề xuất các phương án về trang thiết bị để phục vụ xây dựng Trung tâm và đề xuất thời gian khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia và Trung tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 8/2020.

Dự kiến tháng 6 hoàn thành trang thông tin phục vụ Thủ tướng, thiết kế, xây dựng sơ bộ Trung tâm chỉ đạo, điều hành

Cũng tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn VNPT báo cáo 3 nội dung cơ bản về: Tiến độ xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; giới thiệu giao diện thiết kế trang thông tin phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thiết kế xây dựng Trung tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo dự kiến của Tập đoàn VNPT, tháng 6/2020 hoàn thành trang thông tin phục vụ Thủ tướng, hoàn thành thiết kế, xây dựng sơ bộ Trung tâm chỉ đạo, điều hành. Tháng 7/2020 hoàn thành xây dựng chi tiết Trung tâm chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tích hợp dữ liệu các chỉ tiêu quan trọng; thử nghiệm khai thác, vận hành hệ thống tại Trung tâm chỉ đạo điều hành, hoàn thành kịch bản khai trương. Tháng 8/2020 hoàn thành quy chế vận hành, khai thác, quy trình hoạt động của Trung tâm chỉ đạo, điều hành và khai trương hệ thống.

Tại cuộc họp, để triển khai nhiệm vụ theo tiến độ Cục Kiểm soát TTHC đề xuất, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp với VPCP hoàn thiện các thủ tục về trang thiết bị hạ tầng phục vụ xây dựng Trung tâm, đồng thời đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Hệ thống được triển khai trên quan điểm Tập đoàn VNPT đầu tư và VPCP thuê lại.

Đẩy nhanh tiến độ vận hành Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ - Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VGP.

Về vấn đề giao diện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị giao diện cần xây dựng theo hướng dễ tìm, dễ thấy, giao diện thân thiện, dễ dùng, tinh thần là không cầu toàn ngay lập tức mà quá trình thực hiện sẽ hoàn thiện dần, làm dày dữ liệu, bổ sung các nội dung liên quan hệ thống chỉ tiêu. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị Tập đoàn VNPT tiếp thu các ý kiến để thể hiện giao diện hệ thống, bố cục mạch lạc, mang tính thực tế và hiện đại.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện sẽ bổ sung tiếp để hoàn thiện giao diện của Hệ thống; xây dựng quy chế, quy định điều hành Hệ thống và tổ chức tập huấn, hình thành bộ máy bao gồm các cán bộ hiểu biết về Hệ thống. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng nhấn mạnh về vấn đề chuẩn hóa báo cáo, các đơn vị liên quan cần xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn hóa báo cáo trên tinh thần là dữ liệu phải thực tế, kết nối dần vào Hệ thống.

Để khai trương Hệ thống vào cuối tháng 8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị phải vận hành vào cuối tháng 6/2020, vì vậy, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiệt thiết kế để vận hành hệ thống.

PV
Xem thêm