Australia Post được tiếp tục cung cấp dịch vụ ngân hàng

05:37 PM 11/10/2018 In bài viết

Landmark agreement enables Australia Post  to continue to provide banking services

Đây là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt trong lịch sử của Australia Post và nó sẽ đảm bảo tất cả người Úc có thể tiếp tục sử dụng các bưu điện trên toàn quốc để truy cập các dịch vụ tài chính quan trọng.

Thỏa thuận bao gồm việc CBA đóng góp một khoản phí đại diện cộng đồng hàng năm mới là 22 triệu đô la và sửa đổi phí giao dịch.

Sự hợp tác cho phép Australia Post đầu tư vào mạng lưới bưu điện để cung cấp các dịch vụ ngân hàng an toàn, đáng tin cậy, đảm bảo các đối tác bưu điện được cấp phép được thanh toán một cách thích hợp và hỗ trợ sự thịnh vượng trong tương lai của nhiều cộng đồng.

Tổng Giám đốc Điều hành Australia Post Christine Holgate nói: “Thỏa thuận này đảm bảo khách hàng sẽ có thể rút tiền, gửi tiền, tra cứu số dư và sử dụng dịch vụ tiết kiệm tại hơn 3500 bưu điện trên toàn quốc. Khoảng 30.000 khách hàng CBA sử dụng Bank@Post mỗi ngày. ”

Có 1550 cộng đồng trên khắp nước Úc, chủ yếu ở khu vực nông thôn và khu vực thưa dân cư, ngày nay không có chi nhánh ngân hàng. Công dân và các doanh nghiệp nhỏ ở các khu vực này dựa vào Australia Post để truy cập vào các dịch vụ tài chính thông qua dịch vụ Bank@Post ở các bưu điện địa phương.

Không có dịch vụ này, các cộng đồng đó phải đối mặt với những thách thức kinh tế và xã hội đáng kể. Nghiên cứu gần đây của Deloitte Access Economics nhấn mạnh vai trò quan trọng của bưu điện trong cộng đồng địa phương. Trên thực tế, với mọi vị trí mà Australia Post tuyển dụng ở khu vực nông thôn và khu vực thưa dân cư, có nhiều hơn hai công việc được tạo ra trong nền kinh tế.

Hiện nay, Australia Post bị lỗ trong mảng dịch vụ này và không có tiền để tiếp tục duy trì cũng như thực hiện đầu tư quan trọng cần thiết. Nhiều bưu điện địa phương của Australia Post được điều hành bởi các đối tác được cấp phép, là những doanh nghiệp nhỏ không cần đầu tư vốn.

Nếu không có hỗ trợ, Australia Post có nguy cơ tạm dừng dịch vụ và đóng cửa một số bưu điện. Điều này sẽ làm tổn tại đến các cộng đồng và việc làm. Quan trọng hơn, thỏa thuận này sẽ cho phép Australia Post tăng các khoản thanh toán giao dịch cơ bản của Bank@Post cho các đối tác bưu điện được cấp phép khoảng 50% kể từ ngày 1/1/2019 cũng như đầu tư vào cơ sở hạ tầng bao gồm nâng cấp công nghệ và bảo mật và tiếp thị địa phương. Ngoài ra, sẽ tăng 25% khoản thanh toán tối thiểu hàng năm cho đơn vị được cấp phép.

Thùy Linh