Bốn vấn đề quan tâm của 14 triệu người lao động cả nước

10:39 PM 15/09/2017 In bài viết

Hội thảo "Xu hướng phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp Việt Nam" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức. Trong đó, 4 vấn đề lớn được thảo luận gồm: việc làm, tiền lương, thu nhập và đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam; Định vị xu hướng phát triển của lao động trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại Việt Nam đến năm 2030; Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động; Phân tích ảnh hưởng của tiền lương bình quân đến năng suất lao động trong nền kinh tế.

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và giảng viên của các trường đại học trong cả nước với hàng trăm bài viết nghiên cứu gửi về ban tổ chức. Trong đó có 50 bài nghiên cứu và 4 tham luận điển hình đã được lựa chọn và đưa ra bàn thảo tại Hội thảo tương ứng với 4 vấn đề đáng quan tâm của xu thế lao động.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Văn Thuật đánh giá, 4 chủ đề nêu trên đều là những vấn đề không chỉ đòi hỏi phải tổng kết thực tiễn, mà còn có tính lý luận và dự báo. "Hy vọng những kết quả nghiên cứu và những đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý sẽ là luận cứ quan trọng giúp cho các nhà hoạch định chính sách tham khảo trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường của nước ta nói chung, cụ thể hóa chính sách phát triển doanh nghiệp và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của tiến trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà nói riêng", ông Nguyễn Văn Thuật  cho biết.

Minh Trang (Bài viết)