UPU cam kết hỗ trợ Vanuatu về mặt bưu chính

02:22 PM 05/07/2018 In bài viết

Trong cuộc họp tại Port Vila, thủ đô và cũng là trung tâm thương mại của Vanuatu, Tổng thống Tallis bày tỏ quốc đảo hoàn toàn ủng hộ chính sách cải cách của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) và nhất trí cử đại diện cấp cao đến Hội nghị bất thường của Cơ quan Bưu chính Liên Hợp Quốc tại Addis Ababa, Ethiopia, vào tháng 09/2018.

Tổng thống Tallis rất cám ơn UPU đã khuyến khích sự tham gia của các quốc đảo nhỏ trong các cuộc thảo luận của tổ chức này. Ông cho rằng nhiều quốc đảo nhỏ không có khả năng đóng phí thành viên vì vượt quá khả năng. Trong cuộc thảo luận ông đề nghị Tổng giám đốc Liên minh Bưu chính Thế giới tìm cách giải quyết vấn đề đóng góp của UPU tại Đại hội tháng 9.

Tổng thống cũng kêu gọi UPU hỗ trợ các đảo nhỏ đối phó với những thách thức trong các lĩnh vực như thiên tai, giao thông, thông tin và năng lượng.

Ông Hussein phát biểu, “Sự có mặt của quý quốc và quần đảo Thái Bình Dương tại Đại hội là cơ hội thể hiện tiếng nói các vấn đề các thành viên của UPU đang đối mặt”.

Đại hội bất thường ở Ethiopia vào tháng 9 sẽ tập trung thảo luận việc thực hiện Kế hoạch sản phẩm tích hợp của UPU và Kế hoạch thù lao tích hợp, Cải cách UPU, tính bền vững của Đề án cấp cao của UPU và Cải cách hệ thống đóng góp của UPU. Một Hội nghị Chiến lược Bộ trưởng cũng sẽ diễn ra trong Đại hội.

Hồng Phương