Bưu điện tỉnh Bình Dương: Tăng cường tiếp nhận hồ sơ tại các điểm giao dịch, địa chỉ

09:42 AM 22/02/2018 In bài viết

Nhân viên bưu điện TX.Dĩ An tiếp nhập hồ sơ của người dân

Những giải pháp truyền thông Bưu điện Bình Dương đã phối hợp thực hiện trong năm 2017 là tạo giao diện đăng ký dịch vụ trên website của Bưu điện tỉnh, website của đơn vị phối hợp để mọi người có thể tiếp cận dịch vụ, truyền thông hình ảnh, nội dung liên quan đến dịch vụ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công, truyền thông thông qua các phương tiện báo, đài, tư vấn dịch vụ qua điện thoại, miễn phí nhận hồ sơ tại địa chỉ.

Ông Võ Văn Tín, Giám đốc Bưu điện Bình Dương cho biết năm 2018, Bưu điện tỉnh đặt trọng tâm là phải hướng thói quen của người dân đến điểm giao dịch bưu điện để xử lý hồ sơ thay cho việc đến cơ quan công quyền với các giải pháp cụ thể: Triển khai đồng bộ website tiếp nhận hồ sơ với tất cả các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với đối tượng chính là các doanh nghiệp thông qua các Ban quản lý khu công nghiệp, các tổ chức công đoàn; bổ sung thêm 200 thủ tục tiếp nhận qua điểm giao dịch bưu điện theo lộ trình triển khai thuộc giai đoạn 2 được UBND tỉnh phê duyệt. Bưu điện sẽ bổ sung thêm nhân lực có đạo đức, năng lực chuyên môn để hỗ trợ công tác tư vấn và thực hiện tiếp nhận tại các điểm giao dịch, tại địa chỉ.