Ra mắt Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự

09:33 AM 09/03/2017 In bài viết

Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự được xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự; phục vụ người dân và các tổ chức khác; bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định; đồng thời, tạo lập môi trường giao tiếp điện tử giữa các cá nhân, tổ chức và người dân với Tổng cục Thi hành án dân sự và giữa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống thi hành án dân sự; thông tin tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục Thi hành án dân sự trên internet, qua đó góp phần hiện đại hóa các mối quan hệ hành chính, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các nhiệm vụ mà Tổng cục Thi hành án dân sự đang triển khai thực hiện.

Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự được thiết kế, phát triển theo hướng mở rộng phục vụ vai trò liên kết, trao đổi thông tin trực tuyến trên môi trường mạng hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng thời đóng góp tích cực cho quá trình cải cách hành chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn khẳng định, việc nâng cấp phát triển Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự là nhu cầu khách quan của hệ thống thi hành án dân sự và đòi hỏi tất yếu trong tình hình mới.

Phó Tổng cục trưởng đề nghị Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin cùng Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử cần tập trung thực hiện việc cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch các hoạt động của Tổng cục, kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn triển khai các văn bản, thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Không ngừng nâng cao chất lượng các chuyên mục, tăng cường và nâng cao chất lượng các bài viết, chủ động đầu tư, cải tiến nội dung và hình thức bảo đảm kịp thời thông tin chính xác, khách quan, giữ vai trò định hướng và hiệu quả tuyên truyền cao…

Thái An (NDĐT)