Hội thảo chuyển đổi số trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

04:38 PM 14/12/2017 In bài viết

Sáng ngày 14/12, tại Hà Nội, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo có nhiều tham luận hay cũng như thu hút nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết.

Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) Việt Nam với tham luận: "Chuyển đổi số và góc nhìn của VNPT" đã đề cập đến xu hướng chuyển đổi số trên thế giới hiện nay. Sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ tiên tiến như: trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ IoT… đang chuyển đổi mọi mặt của kinh doanh, sản xuất và sử dụng. Nó giúp cải thiện hoạt động và giảm chi phí, tạo ra những sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới, đồng thời định hướng sự gắn kết và trải nghiệm của khách hàng. Tham luận cũng đề cập chuyển đối số trong hoạt động của doanh nghiệp như: Kết nối với khách hàng; Nâng cao năng suất của đội ngũ nhân viên; Tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp; Chuyển đổi sản phẩm dịch vụ. Ngoài ra, vấn đề về chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền cũng được tham luận lưu ý. Đây là một giải pháp trọng tâm trong quá trình xây dựng đô thị thông minh.

Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) Việt Nam phát biểu.

"Kinh tế số: Hiện trạng và một số đề xuất phát triển cho Việt Nam" là tham luận đến từ đại diện Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông. Tham luận đề cập 3 vấn đề lớn: Tổng quan về kinh tế số; Hiện trạng kinh tế số tại Việt Nam; Đánh giá sơ bộ và một vài đề xuất phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Đặc biệt tham luận đã nhấn mạnh thực trạng phát triển kinh tế số ở Việt Nam như: Chiến lược phát triển ICT chưa thể hiện trọng tâm; thứ hạng phát triển kinh tế số của Việt Nam còn khiêm tốn so với thế giới và các nước trong khu vực; tác động lan tỏa của ICT chủ yếu ở khía cạnh sử dụng các ngành khác cho sản xuất của mình. Từ đó, diễn giả đưa ra khuyến nghị: Tiếp tục chiến lược phát triển ICT - yếu tố đòn bẩy cho kinh tế số một cách hệ thống và có điểm nhấn cho từng giai đoạn; Phát triển hạ tầng kinh tế số và thúc đẩy ứng dụng ICT cho các ngành kinh tế; Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng công nghệ số; Tăng cường đầu tư nhân lực cho kinh tế số.

Đại diện Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông trình bày vấn đề Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ngành Thông tin và Truyền thông ở Việt Nam. Nội dung chính đề cập là: Hệ sinh thái khởi nghiệp - cơ hội sáng tạo để phát triển đất nước; Cơ hội cho hệ sinh thái khởi nghiệp thông tin và truyền thông tại Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; Đề xuất phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Làn sóng khởi nghiệp đặc biệt là khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT, truyền thông đang phát triển và dành được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước cũng như toàn thể cộng đồng. Đây là điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), đưa Việt Nam tiến tới quốc gia khởi nghiệp và nền kinh tế tri thức.

Ngày 18/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Điều này nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Đề án cũng đặt ra những chỉ tiêu theo từng giai đoạn cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Việt Nam hiện đã hội tụ đủ các điều kiện để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trong khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp thì đa phần trong số này là các startup trong lĩnh vực CNTT và số startup này còn lớn hơn số lượng các doanh nghiệp CNTT đang hoạt động tại Việt Nam. Các startup CNTT có tiềm năng phát triển rất lớn, một số dự án khởi nghiệp ở lĩnh vực CNTT tham gia các cuộc thi khởi nghiệp đã được áp dụng triển khai vào thực tiễn và đạt được nhiều kết quả tích cực: dự án Vé xe rẻ (vexere.com), dự án Net Loading của nhóm sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, dự án ví điện tử MoMo…

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Định hướng Chiến lược xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam hướng tới người dân là tham luận được đại diện Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông đề cập. Ưu điểm các đô thị của Việt Nam là có nhiều tiềm năng phát triển: dân số thành thị trẻ, độ phủ Internet cao, tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh cùng xu hướng hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, các đô thị của Việt Nam chưa phải là các đô thị hiện đại và do đó rất cần thiết phải xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM). Giai đoạn trước mắt cần tập trung giải quyết đối với các đô thị thuộc các vùng này.

Khách mời tham dự Hội thảo.

ĐTTM bền vững ở Việt Nam là đô thị hoặc khu vực dân cư ứng dụng CNTT&TT một cách nhuần nhuyễn, kết nối với mọi thành phần của hệ thống khả năng cung cấp theo thời gian thực, tự động hóa và có tương tác, nhằm huy động tốt nhất các nguồn lực con người, trang thiết bị và các yếu tố tự nhiên khi hệ thống vận hành. Với các hệ thống liên quan đến người dân thì họ phải được đặt ở vị trí trung tâm, phải là mục tiêu phục vụ.

Mục tiêu chung: ĐTTM là một trong các động lực chính trong Chiến lược Phát triển Đô thị Quốc gia đóng vai trò quan trọng trong hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2035 của đất nước.

Đến năm 2020: Ít nhất ba đô thị triển khai thành công một số ứng dụng và dịch vụ ĐTTM làm cơ sở nhân rộng ra các đô thị và địa phương khác (Giai đoạn khởi động). Giai đoạn 2020 - 2025: Các thành phố trực thuộc TƯ, các đô thị thuộc 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và phía Nam (Giai đoạn tăng tốc). Giai đoạn 2020 - 2025: Một số đô thị tại các địa phương khác (Phú Quốc, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt…) triển khai một số ứng dụng và dịch vụ ĐTTM sử dụng cơ bản nguồn vốn xã hội hóa nhằm đảm bảo tính bền vững của dịch vụ. Đến năm 2025: Triển khai thành công một số ứng dụng và dịch vụ ĐTTM tại 02 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía Nam làm cơ sở để nhân rộng ra các vùng khác. Giai đoạn 2025 - 2035: Phát triển trong giai đoạn này đối với các vùng và đô thị còn lại. Đến 2035: Ít nhất có ba đô thị nằm trong nhóm đầu các ĐTTM của ASEAN (Giai đoạn vươn ra khu vực và quốc tế). Một số ứng dụng ĐTTM của Việt Nam đạt mức cao theo các tiêu chí quốc tế.

Xuân Tuấn