Vinh danh các sản phẩm, dịch vụ ATTT chất lượng cao năm 2018

03:07 PM 30/11/2018 In bài viết

Trong khuôn khổ Ngày ATTT năm 2018, ngày 30/11, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin (ATTT), VNISA đã tổ chức vinh danh các sản phẩm, dịch vụ ATTT chất lượng cao, tiêu biểu năm 2018.

Chương trình bình chọn năm nay thu hút số lượng SPDV ATTT đăng ký bình chọn tăng gần gấp 2 lần so với năm 2017. Hội đồng bình chọn đã bình chọn được 4 sản phẩm ATTT chất lượng cao, 8 dịch vụ đạt ATTT tiêu biểu và 7 sản phẩm đạt sản phẩm ATTT mới xuất sắc năm 2018 của 11 doanh nghiệp. Các SPDV được cấp giấy chứng nhận.

Đại diện VNISA trao danh hiệu cho các đơn vị có các SPDV ATTT chất lượng cao, tiêu biểu năm 2018

Cụ thể, 4 sản phẩm ATTT chất lượng cao, gồm: Viettel Security Information & Event Management (SIEM) của Trung tâm An ninh mạng Viettel; Giải pháp định danh khách hàng eKYC của Công ty cổ phần tập đoàn MK; CMC Internet Enterprise của Công ty cổ phần ATTT CMC và Viettel Email Security của Trung tâm An ninh mạng Viettel.

8 dịch vụ ATTT tiêu biểu 2018, gồm: Dịch vụ giám sát ATTT cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT; Dịch vụ kiểm tra, đánh giá ATTT mạng của Công ty cổ phần phát triển phần mềm và Hỗ trợ công nghệ; Giải pháp giám sát website tập trung VNCS Web Monitoring của Công ty cổ phần công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam; Cloud Security của Trung tâm An ninh mạng Viettel; Dịch vụ đánh giá kiểm thử xâm nhập của Công ty cổ phần An ninh ATTT CMC; Dịch Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý ATTT theo tiêu chuẩn ISO 27001 của Công ty cổ phần Tin học Mi Mi; Dịch vụ đánh giá ATTT (blackbox pentesting & whitebox pentesting) của Trung tâm An ninh mạng Viettel và Dịch vụ giám sát, xử lý sự cố ATTT 24/7 – SOC (Security Operation Center của Trung tâm an ninh mạng Tập đoàn Viettel.

7 sản phẩm ATTT mới xuất sắc, gồm: Trung tâm điều hành an ninh mạng CMC; (CMC NextGen SOC) – Công ty cổ phần An ninh ATTT CMC; Viettel Security Data Mining (VSDM) của Trung tâm an ninh mạng Viettel; Thiết bị xác thực KeyPass U2F Token của Công ty cổ phần tập đoàn MK; Bkav IPS Next Generation Firewall của Công ty cổ phần BKAV; USEC của Công ty cổ phần an ninh mạng Việt Nam; Sản phẩm bảo mật kênh truyền SNET của Công ty cổ phần Dịch vụ HT Việt Nam; Bộ công cụ cơ động kiểm tra ATTT - Phòng Thí nghiệm trọng điểm về ATTT.

Theo VNISA, Chương trình bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các SPDV ATTT có chất lượng tốt để hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển SPDV ATTT nội địa. Chương trình cũng tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về ATTT, thúc đẩy ứng dụng SPDV ATTT cho các ngành kinh tế - xã hội, thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, phát triển SPDV ATTT mở rộng thị trường.

Lan Phương, Mạnh Vỹ