DNS là gì?

02:11 PM 02/12/2018 In bài viết

Fast networks

Hệ thống tên miền (DNS) về cơ bản là một thư mục lớn trên Internet. Mục đích của nó là để đảm bảo lưu lượng truy cập được định tuyến từ và đến đúng nơi, với kết quả là một địa chỉ được xác định chính xác.

DNS được sử dụng cho cả lưu lượng truy cập trên mạng nội bộ hoặc bên ngoài, tìm kiếm những gì người dùng đang tìm kiếm và gửi lại chính xác trang web, tệp hoặc các lệnh khác.

Công nghệ này được phát triển vào năm 1985 như là một cách để các địa chỉ IP được ánh xạ và định tuyến đến người dùng cuối. Nó được tạo ra để thay thế các hệ thống ánh xạ IP hiện có đã trở nên quá phức tạp và cồng kềnh để sử dụng.

DNS rất hiệu quả vì nó đề cập đến mọi loại địa chỉ, bao gồm cả Bắt đầu thẩm quyền (SOA), địa chỉ IP (A và AAAA), trao đổi thư SMTP (MX), máy chủ định danh (NS), con trỏ tra cứu DNS ngược (PTR) và bí danh tên miền (CNAME). Tất cả chúng có thể được quản lý ở cùng một nơi, làm cho nó dễ dàng chuyển đổi nếu được yêu cầu bởi máy chủ lưu trữ (hoặc nếu bạn đang chuyển đổi máy chủ).

Một ưu điểm khác của DNS là nó có thể mở rộng theo nhu cầu, mà không bị trễ, vì vậy mặc dù phạm vi của internet đang tăng lên mỗi ngày, với nhiều thiết bị, trang web và kết nối được thêm vào mọi lúc, tốc độ yêu cầu được giải quyết không bị chậm lại theo bất kỳ cách nào.

Cách thức hoạt động của DNS

Mỗi trang web trên thế giới đều có một địa chỉ IP được gán cho nó, nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy điều này vì nó được che dấu bởi tên trang web. Ví dụ: itpro.co.uk không phải là địa chỉ thực sự của trang web này - nó thực sự là một mã số được che dấu như tên itpro.co.uk.

Mục đích của DNS là chuyển tiếp mã số tới tên miền dễ nhận biết.

Mỗi trang web riêng tư hoặc công cộng - và thiết bị (chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính, máy in được kết nối) - có địa chỉ IP được gán cho nó và DNS giữ tất cả chúng trong một cơ sở dữ liệu khổng lồ.

Quá trình này hoạt động bằng cách ánh xạ địa chỉ trang web mà người dùng nhập vào thanh URL của họ hoặc nhấp qua công cụ tìm kiếm đến địa chỉ IP của nó thông qua trình phân giải DNS được tích hợp vào hệ điều hành mạng. Phần mềm này gửi yêu cầu đến một máy chủ DNS bằng cách sử dụng tra cứu DNS chuyển tiếp nếu người dùng đang tìm kiếm miền.

Nếu người dùng đang tìm kiếm địa chỉ IP được liên kết với một miền, nó được gọi là tra cứu DNS ngược.

Cho dù nó đang sử dụng tra cứu DNS chuyển tiếp hay ngược lại, hệ thống hoạt động theo cùng một cách, bằng cách sử dụng một cấu trúc phân cấp để tìm kiếm thông tin trong một mức của máy chủ DNS. Nếu nó không thể tìm thấy kết quả ở đó, nó sẽ di chuyển xuống một lớp. Hệ thống sẽ tiếp tục tìm kiếm mục nhập cơ sở dữ liệu chính xác cho đến khi nó tìm thấy một kết quả phù hợp và sau đó nó được trả lại cho người dùng.

Tất cả thông tin trên một máy chủ DNS được lưu trữ trong một cấu trúc cơ sở dữ liệu phân tán, với các địa chỉ đã biết cuối cùng.

Điều gì sẽ xảy ra khi DNS bị lỗi ?

Lỗi DNS, thật không may, một sự cố phổ biến và có thể là một vấn đề tạm thời khi một miền được chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ mới, hoặc có thể do một sự cố đáng lo ngại hơn như cuộc tấn công trên mạng hoặc gián đoạn khác trong hệ thống mạng mà nó không giải quyết được.

Lý do bạn sẽ gặp phải sự cố ngừng hoạt động thường giống nhau là do tên miền không khớp với địa chỉ IP hoặc cả hai đều không thể được tìm thấy.

Mặc dù điều này làm cho một lỗi DNS nghe khá đơn giản và do đó dễ dàng để khắc phục, nhưng nó không phải là ít xảy ra. Nó cũng có thể có tác động khá nghiêm trọng đối với một doanh nghiệp. Ví dụ: đối với bất kỳ tổ chức nào lưu trữ ứng dụng hoặc dịch vụ trên Internet, lỗi DNS có thể gây ra ảnh hưởng đáng kể tới năng suất và tài chính, khiến dịch vụ không khả dụng đối với khách hàng.

Mặc dù có nhiều cách để sửa lỗi DNS, nhưng điều quan trọng là bạn có một số phương án DNS dự phòng được triển khai vì vậy nếu DNS bị mất điện, nó có thể dễ dàng được chuyển sang một máy chủ DNS khác để người dùng cuối thậm chí sẽ không biết có vấn đề xảy ra.

Một tùy chọn khác để giữ cho hệ thống và dịch vụ của bạn hoạt động là cài đặt một số loại giám sát DNS để đảm bảo nếu có sự cố, bạn biết đủ nhanh để khắc phục vấn đề trước khi khách hàng của bạn nhận thấy có sự cố.

Khôi Linh