Đô thị thông minh: Một trong những nội dung quan trọng của hợp tác Pháp - Việt

04:32 PM 05/12/2017 In bài viết

Ngày 05/12/2017, Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (Business France) đã phối hợp với Bộ TTTT tổ chức Hội thảo Pháp - Việt về các giải pháp công nghệ phục vụ xây dựng ĐTTM.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary phát biểu tại Hội thảo

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary nhấn mạnh phát triển ĐTTM là một trong nội dung hợp tác chính của hai nước trong thời gian tới. Chính phủ, các doanh nghiệp Pháp mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển ĐTTM, góp phần thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Sự hợp tác của hai nước trong lĩnh vực này nhằm hướng tới năm 2018 đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ song phương Việt Nam và Pháp, năm kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Ông Phan Thảo Nguyên chia sẻ phát triển ĐTTM tại Việt Nam

Đại diện cho Bộ TTTT, ông Phan Thảo Nguyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế nhấn mạnh trong lộ trình ứng dụng CNTT xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) trong 5 năm tới, phát triển các ĐTTM là một sáng tạo chiến lược, được hoạch định triển khai để phát huy tốt hơn vai trò động lực phát triển kinh tế của các các đô thị. Từ đầu năm 2016 đến nay, một số địa phương của Việt Nam đã bắt đầu xây dựng và phê duyệt các đề án, quy hoạch phát triển ĐTTM. Với quan điểm ĐTTM là giải pháp đột phá trong tình hình mới để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong trung hạn và dài hạn, việc triển khai ĐTTM nhằm giải quyết tốt hơn các áp lực lên đô thị xoay quanh 6 lĩnh vực: Nền kinh tế thông minh, Chính quyền thông minh, Di chuyển thông minh, Môi trường thông minh, Cuộc sống thông minh, Cư dân thông minh.

Với các mục tiêu chiến lược đó, Bộ TTTT đang tiếp tục triển khai đồng bộ kế hoạch xây dựng CPĐT giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống hóa và từng bước hoàn thiện Kiến trúc CPĐT Việt Nam. Mặt khác, từ đầu năm 2016, Bộ TTTT cũng đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế để tạo điều kiện học tập kinh nghiệm phát triển tại các đô thị tiên tiến, xây dựng mô hình ĐTTM điển hình phù hợp với Việt Nam. Các hoạt động chính bao gồm: đánh giá các nền tảng công nghệ quan trọng, các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật  CNTT và rà soát hiện trạng ứng dụng CNTT-TT, xây dựng các văn bản pháp lý cần thiết, danh mục dịch vụ thông minh ưu tiên triển khai tại các đô thị, khung kiến trúc tham chiếu xây dựng ĐTTM, hướng dẫn tiêu chí đánh giá công nhận các lĩnh vực ĐTTM, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hỗ trợ trực tiếp cho một số địa phương trong cả nước trong xây dựng quy hoạch, đề án xây dựng các ĐTTM.

Toàn cảnh Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, đại diện Cục Tin học hóa, Bộ TTTT đã phân tích việc phát triển ĐTTM tại Việt Nam. Trong đó, thuận lợi là Đảng và Nhà nước đặt quyết tâm mạnh mẽ trong ứng dụng CNTT để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển ĐTTM. Việt Nam có xu hướng đô thị hóa rất nhanh, phạm vi lớn, từ 19,6% với 629 đô thị năm 2009 lên 36,6% với 802 đô thị trong năm 2016 và tỷ lệ đô thị hóa vào năm 2020 sẽ tăng lên 45%. Sự phát triển của các đô thị kéo theo nhu cầu ứng dụng CNTT, phát triển ĐTTM nhằm giải quyết vấn đề bức xúc của xã hội. Hạ tầng Viễn thông của Việt Nam tương đối tốt, tỷ lệ người truy cập Internet tăng nhanh; Chính quyền điện tử được phát triển mạnh, đây là những thành tố cốt lõi của phát triển ĐTTM.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của Cục tin học hóa cũng có một số khó khăn trong phát triển ĐTTM như hạ tầng CNTT ở vùng sâu, xa còn lạc hậu, chậm phát triển; Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng cho phát triển CPĐT đang được xây dựng chậm; Các ứng dụng CNTT thiếu kết nối, chia sẻ còn hạn chế, ảnh hưởng đến ĐTTM; Môi trường pháp lý tạo điều kiện cho phát triển ứng dụng CNTT cần tiếp tục được hoàn thiện như quy định về quản lý đầu tư, mô hình đầu tư phải hoàn thiện; Một số lãnh đạo địa phương còn chưa quan tâm, quyết liệt ứng dụng CNTT để phát triển kinh tế - xã hội.

Dù vậy, một số tỉnh, thành phố Việt Nam trong thời gian qua đã nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển ĐTTM. Một số tỉnh/thành phố mặc dù chưa phê duyệt hoặc mới phê duyệt đề án nhưng đã triển khai một số hệ thống hướng tới phát triển ĐTTM, như các hệ thống của lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông…Hiện nay có khá nhiều tỉnh/thành phố đang xây dựng đề án phát triển ĐTTM như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai, Sơn La, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Bình Dương, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang Cà Mau…

“Việc tổ chức xây dựng đề án ĐTTM tại các địa phương Việt Nam được tổ chức nghiêm túc với sự hợp tác chặt chẽ của doanh nghiệp ICT Việt Nam và quốc tế”, đại diện của Cục Tin học hóa nhấn mạnh.

Với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu các giải pháp đa dạng cho ĐTTM, 5 doanh nghiệp và tổ chức của Pháp đã giới thiệu các giải pháp công nghệ cho ĐTTM. Cụ thể, đại diện của công ty Sixense đã giới thiệu dịch vụ và giải pháp số ứng dụng trong các công trình xây dựng, nghiên cứu đất và môi trường; Dassault Systems giới thiệu giải pháp phần mềm mô phỏng 3D để đáp ứng xây dựng đề án ĐTTM; EDF Lab giới thiệu về các giải pháp tối ưu năng lượng, giao thông cho ĐTTM; Trusted Objects giới thiệu giải pháp đảm bảo an toàn cho các hệ thống IoT; PRX-Vietnam giới thiệu các hoạt động hợp tác với UBND TP. Hà Nội trong các lĩnh vực vận tải công cộng, logistics, bảo tồn văn hóa…

Lan Phương