Đoàn Thanh niên Bộ TTTT học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XI và Đại hội Đoàn Khối III

04:49 PM 23/05/2018 In bài viết

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm, Phó Bí thư thường trực Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Hữu Ngọc cùng đại diện cán bộ đoàn của các chi đoàn trực thuộc Bộ TTTT.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối III được tổ chức thành công và đã ban hành các văn kiện quan trọng xác định các nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng cho hoạt động đoàn. Trong đó, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2022 là kết tinh của các văn kiện, thể hiện trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của tổ chức đoàn các cấp và toàn thể đoàn viên, thanh niên.

Ngày 24/01/2018, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Chương trình hành động số 02-CTr/DTNK-BTG thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối III; trong đó yêu cầu các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức phổ biến, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết tới 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên trong cơ quan, đơn vị. Được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Bộ TTTT, ngày 23/5/2018, Đoàn Thanh niên Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XI và Đại hội Đoàn Khối III tới các đồng chí cán bộ Đoàn Thanh niên Bộ TTTT.

Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm nhấn mạnh: “Việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đoàn đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên ưu tú là sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng đối với hệ thống chính trị nói chung và tổ chức Đoàn nói riêng. Đây chính là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, triển khai Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của các đoàn viên thanh niên”.

Thứ trưởng cho biết: “Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác định rõ mục tiêu của nhiệm kỳ 2017-2022 là: Xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên. Phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Thứ trưởng cho rằng, đây cũng chính là những kỳ vọng của Đảng ủy Bộ TTTT đối với thế hệ tuổi trẻ Bộ TTTT trong thời kỳ mới hiện nay.

Nhân dịp này, Thứ trưởng đã biểu dương và chúc mừng 3 đồng chí thuộc Đoàn Thanh niên Bộ TTTT vừa vinh danh trong Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, bao gồm: đồng chí Nguyễn Anh Cương – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Viễn thông; đồng chí Phí Thị Linh Linh – Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; đồng chí Nguyễn Thắng Hải An – Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu, đoàn viên các cơ sở Đoàn đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phổ biến về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III. Nội dung trình bày tập trung vào các vấn đề sau: Mô hình tổ chức và những phương thức hoạt động của đoàn khối trong những năm qua; Những điểm mới của văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối III, đặc biệt là việc thiết kế 3 phong trào và 3 chương trình trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối III; Cơ sở lý luận và thực tiễn tại sao đến thời điểm hiện nay phải đổi mới phương thức hoạt động này cũng như một số điểm mới trong điều lệ đoàn toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc đã nêu ra những vấn đề chính, tinh thần, tư tưởng cốt lõi nhất của hai văn kiện quan trọng là Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối III, những điểm mới, những vấn đề quan tâm và trong nhiệm kỳ tới cần phải làm gì.

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị, các cán bộ Đoàn đã lĩnh hội được tinh thần của Nghị quyết, từ đó cụ thể hóa vào nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị mình.

TH