Sắp công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 mới

04:21 PM 08/11/2019 In bài viết

Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà sư phạm và các đại biểu tham dự hội thảo cùng trao đổi, thảo luận về các phương diện liên quan tới việc đổi mới chương trình và sách giáo dục phổ thông trước thời điểm chính thức áp dụng vào năm học 2020 - 2021.

Tham dự có các chuyên gia trong nước và quốc tế về chương trình và SGK; một số Tổng chủ biên, Chủ biên đại diện cho các bộ SGK của NXB GDVN và đại diện giáo viên, các nhà quản lý giáo dục, cơ quan quản lý nhà nước tại 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Tại hội thảo, chuyên gia trong nước và quốc tế đã trình bày các tham luận: “Sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực: nhìn từ kinh nghiệm quốc tế”, “Từ chương trình giáo dục phổ thông 2018 đến sách giáo khoa mới của NXB GDVN”, cùng các tham luận về định hướng, mục tiêu và phương pháp biên soạn một số cuốn sách giáo khoa lớp 1 được NXB GDVN tổ chức thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mẫu SGK mới do NXB GDVN biên soạn xuất bản

NXB GDVN cũng đã giới thiệu các bản mẫu SGK do NXB GDVN biên soạn. Những bản mẫu SGK này đã cụ thể hóa mục tiêu giáo dục toàn diện, chuyển từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực.

Theo NXB GDVN, để góp phần triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông và SGK mới, NXB GDVN sẽ tổ chức các đợt tập huấn giáo viên về khai thác, sử dụng và dạy học theo sách giáo khoa mới do NXB GDVN biên soạn, dưới hình thức hội thảo chuyên đề và đào tạo online.

Ngoài sách giáo khoa giấy, NXB GDVN còn phát triển đồng bộ sách giáo khoa điện tử, các tư liệu, tài nguyên số để hỗ trợ giảng dạy dành cho giáo viên. NXB GDVN sẽ cung ứng đầy đủ, đồng bộ thiết bị và học liệu giáo dục, hỗ trợ cho việc dạy học hiệu quả trong nhà trường phổ thông.

Phát biểu tại Hội thảo ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch HĐTV NXB GDVN cho biết: Sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố danh mục SGK lớp 1 mới và ban hành Thông tư quy định việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ông Thái tin tưởng rằng: Với sự phù hợp giữa đặc điểm, ưu thế của các bộ SGK so với yêu cầu lựa chọn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chắc chắn SGK của NXB GDVN sẽ tiếp tục đồng hành với học sinh và giáo viên các tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần giữ vững ổn định thị trường SGK ở mỗi địa phương khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Toàn cảnh Hội thảo

NXB GDVN là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in ấn, sản xuất và phát hành các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách điện tử, thiết bị giáo dục phục vụ giảng dạy, học tập ở các cấp, bậc học trong toàn quốc. Hàng năm, NXB GDVN xuất bản và phát hành gần 300 triệu xuất bản phẩm các loại phục vụ các em học sinh trên mọi vùng miền của đất nước.

Thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, từ nhiều năm nay NXB GDVN đã chuẩn bị tâm thế và mọi nguồn lực để tổ chức biên soạn sách giáo khoa trong bối cảnh mới.

Thu Hiền