Cơ cấu tổ chức

03:51 PM 21/08/2017 In bài viết

LÃNH ĐẠO VÀ CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC TẠP CHÍ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ

Tổng biên tập: Vũ Chí Kiên

Phó Tổng biên tập: Đinh Thị Thu Phong

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC:

  • Ban Công nghệ thông tin
  • Ban Toàn cảnh sự kiện – Dư luận
  • Ban Xuất bản Việt Nam
  • Ban Thông tin điện tử
  • Ban Thư ký - Khoa học
  • Phòng Hành chính - Trị sự
  • Phòng Kinh doanh - Quảng cáo - Phát hành