Google Calendar ra mắt tính năng mới - Digital Wellbeing

10:10 AM 29/06/2018 In bài viết

Ảnh minh họa (Nguồn: Google)

Thay vì chỉ tạo ghi chú trên lịch làm việc thông báo người dùng bận và sẽ không thể tham dự cuộc họp, Google Calendar sẽ ra mắt tính năng mới “Out of office” (không có mặt tại văn phòng). Xuất hiện cùng lúc với các tùy chọn cơ bản như sự kiện và ghi chú, tính năng “Out of office” sẽ tự động từ chối các lời mời tham dự cuộc họp.

Các khoảng thời gian cài đặt tính năng mới này sẽ được tô đậm, trong khi đó tất cả các cuộc hẹn không được chấp nhận sẽ tự động tắt. Người dùng có thể thêm tính năng gửi tin nhắn từ chối và tùy chỉnh ai có khả năng xem trạng thái “Out of office”.

Google cũng cho biết, trong tương lai, Google Calendar cũng sẽ tận dụng tính năng Google’s Al smart để cố gắng tự động nhận diện các loại sự kiện được phân loại “Out of office” dựa trên tiêu đề sự kiện.

Đồng thời, Google Calendar cũng cho phép hiển thị giờ làm việc chi tiết của chủ nhân để có thể thông báo cho người lên lịch họp rằng người dùng sẽ không tham dự những cuộc họp ngoài thời gian làm việc. Trước đây, giờ làm việc chỉ có thể được cài đặt thành một khoảng thời gian cố định ví dụ từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hiện nay, thời gian làm việc có thể được tùy chỉnh theo ngày.

Google sẽ sử dụng các thuật toán để có thể dự đoán giờ làm việc của người dùng dựa trên múi giời và các kế hoạch được lên lịch trong quá khứ. Tính năng mới  này sẽ cung cấp ghi chú để người dùng có thể thiết lập vào lịch mà Google giả định lập và tùy chỉnh một cách dễ dàng.

Đồng thời, Google cũng sẽ sử dụng tính năng tự học để phỏng đoán giờ làm việc của người sử dụng dựa trên múi giờ và các mẫu lập lịch trước đây. Google sẽ cung cấp một dấu nhắc để thiết lập múi giờ giả định của người sử dụng, và sau đó, người sử dụng có thể tùy chỉnh theo thực tế.

Tính năng Digital Wellbeing dự kiến sẽ ra mắt người dùng trong vài tuần tới.

Hợp Trương