Google thuyết phục các nhà phát triển viết các ứng dụng cho chiếc kính Google Glass thông qua Google Glass Kit

Google thuyết phục các nhà phát triển viết các ứng dụng cho chiếc kính Google Glass thông qua Google Glass Kit
15:24 PM 19/10/2015 In bài viết này
Ban biên tập ((tapchibcvt@mic.gov.vn))