Hệ thống y tế Mỹ bị xâm phạm dữ liệu ảnh hưởng đến 45.000 bệnh nhân

03:24 PM 06/03/2019 In bài viết

Theo một hồ sơ tài chính mới đây của hệ thống y tế Rush, dữ liệu bị lộ có thể gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, số an sinh xã hội và thông tin bảo hiểm y tế.

Rush cho rằng theo những gì họ biết thì chưa có dữ liệu nào bị sử dụng sai mục đích và cũng không có thông tin y tế của bệnh nhân bị lộ lọt.

Rush cho biết vụ việc đã xảy ra sau khi một nhân viên của một trong các nhà cung cấp dịch vụ tài chính của Rush chia sẻ tệp tin không đúng cách với một bên không được phép. Họ nói rằng việc này có thể xảy ra từ tháng 5/2018.

Rush đã phát hiện ra lỗ hổng vào ngày 22/1/2019. Rush đang cung cấp cho những người bị ảnh hưởng 1 năm dịch vụ bảo vệ danh tính miễn phí.

Hệ thống y tế Rush có ba bệnh viện ở khu vực Chicago, bao gồm Aurora, Chicago và Oak Park.

Linh Anh (Theo www.securityweek.com)