Hội thảo ASEAN +3 về xây dựng cộng đồng Đông Á

12:29 AM 24/07/2017 In bài viết

Hội thảo vinh dự đón nhận sự tham dự của ngài Kan Pharidh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia tham dự.

Hội thảo nhằm đánh giá tiến độ, thành tựu và thách thức đối với các hoạt động của NEAT và EAF cũng như cách thức họ đóng góp vào tiến trình ASEAN + 3 nhằm xây dựng một cộng đồng ở khu vực Đông Á. Hội thảo cũng sẽ xem xét các khuyến nghị về chính sách của NEAT và EAF trong 15 năm qua và nghiên cứu tính khả thi của những tầm nhìn và khuyến nghị. Ngoài ra, hội thảo sẽ xác định các lĩnh vực mới và các sáng kiến ​​hợp tác khu vực; Nghiên cứu tầm nhìn mới về xây dựng cộng đồng với việc xem xét vai trò tăng cường và bổ sung lẫn nhau của các cơ chế khu vực khác trong tiến trình ASEAN + 3; và tìm cách để xác định và mở rộng phạm vi của tất cả các bên liên quan nhằm tìm hiểu các quan điểm của họ về tiến trình xây dựng cộng đồng Đông Á.

Trong bài Phát biểu khai mạc Thứ trưởng Kan nhấn mạnh tầm quan trọng của hội thảo như là một nền tảng để chính phủ, giới học giả và khu vực kinh doanh giao lưu, thảo luận và chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm quý giá về cách thức mà khu vực có thể đồng hành cùng với NEAT và EAF trong việc tăng cường tiến bộ của ASEAN + 3 và từ đó góp phần vào kết quả tiến bộ của cộng đồng ở Đông Á. Do đó, Thứ trưởng Kan nhấn mạnh, nhu cầu các quốc gia ASEAN + 3 phải cụ thể hoá nỗ lực của mình thông qua tăng cường các tham vấn, và thực hiện những cách tiếp cận toàn diện.

Hội thảo được Campuchia và Nhật Bản đồng chủ tọa và là một trong những hoạt động được tiến hành để thu hút các bên liên quan phản ánh quan điểm của họ trong quá trình xây dựng cộng đồng Đông Á. Hội thảo do Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia tổ chức với sự tham dự của đại diện các cơ quan chính phủ, giới học thuật và kinh doanh từ các nước ASEAN + 3 và Ban Thư ký ASEAN.

TP (Nguồn asean.org)