ASEAN công bố Sổ tay các luật, quy định bảo vệ người tiêu dùng

12:32 PM 15/05/2018 In bài viết

Mới đây, Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (ASEAN Committee on Consumer Protection - ACCP) đã công bố cuốn Sổ tay về Luật và các quy định bảo vệ người tiêu dùng.

Bảo vệ người tiêu dùng là một lĩnh vực của chính sách, luật có tác động mạnh mẽ và thiết thực nhất đến cuộc sống hàng ngày của 600 triệu công dân ASEAN. ASEAN có dân số trẻ và ngày càng đông hơn. Cuộc sống, trình độ giáo dục cũng như khả năng kết nối với công nghệ của cư dân thành phố ngày càng được nâng lên. Nhóm này chiếm một nửa dân số ASEAN và trong những năm tới sẽ tạo nên một thị trường người tiêu dùng có trình độ, yêu cầu cao và một sức mua lớn mạnh mẽ. Mặt khác, ACCP cũng nhận thức được các nhóm tiêu dùng khác như người già, người khuyết tật cần phải được tính đến.

Theo Kế hoạch hành động chiến lược 10 năm về bảo vệ người tiêu dùng (10-year Strategic Action Plan for Consumer Protection - ASAPCP), mục tiêu của ASEAN là xây dựng và trang bị đầy đủ thông tin cho người tiêu dùng để họ có thể đưa ra các quyết định phù hợp, đồng thời nhận thức được các quyền lợi của mình dựa trên một khuôn khổ các cơ chế bảo vệ người tiêu dùng ASEAN chung mang tính hỗ trợ.

Ông Eugene Toh, Chủ tịch ACCP đã nhấn mạnh: “Những người tiêu dùng tự tin và được trang bị đầy đủ quyền của mình có thể là những người có khả năng thúc đẩy sáng tạo, hiệu suất, cạnh tranh, do đó đóng góp hướng tới xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN”.

Cuốn Sổ tay nhằm đáp ứng nhu cầu tổng hợp thông tin về các luật, quy định của các quốc gia thành viên ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng và các thông tin chi tiết của các cơ quan ở các nước thành viên ASEAN có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ chế khiếu nại và các trung tâm giải quyết khiếu nại cũng như danh sách các hiệp hội người tiêu dùng quốc gia. Sổ tay cũng cung cấp thông tin về khuôn khổ khu vực ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng, về công tác của ACCP và ASAPCP 2025, với trọng tâm về các nguyên tắc cấp cao ASEAN 2017 về bảo vệ người tiêu dùng. Nó đóng vai trò như là một tham chiếu nhanh các khuôn khổ bảo vệ người tiêu dùng hay hệ thống trong AMS và được xây dựng để dành cho người tiêu dùng, các nhân viên, các nhà hoạch định chính sách, các nhà làm luật và các nhà nghiên cứu sử dụng.

Cuốn Sổ tay được ACCP xây dựng với sự tư vấn của nhiều bên khác nhau, từ các bộ, lĩnh vực khác nhau (An toàn và dán nhãn sản phẩm, điện thoại, các dịch vụ Internet và thương mại điện tử, tín dụng và ngân hàng người tiêu dùng, các dịch vụ y tế, các dịch vụ chuyên gia, và các dịch vụ vận tải), đặc biệt có sự hỗ trợ của Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) và tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) về hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện ấn phẩm này.

Lan Phương (Theo asean.org)