Bốn kết quả nổi bật của Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC

10:38 AM 10/11/2017 In bài viết

Tham dự Hội nghị AMM có các Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế và Trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức quan sát viên gồm: ASEAN, Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) và Diễn đàn Các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF), đại diện Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC).

Tại cuộc họp báo, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thông báo đến nay, Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Bộ trưởng cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi, các nền kinh tế APEC đã linh hoạt thích ứng cao trong tình hình mới. Trong những năm qua, Việt Nam và các nền kinh tế thành viên APEC luôn nỗ lực vì chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai”. Hội nghị lần này chính là dịp để nhìn lại những thành quả hợp tác APEC cả năm qua và thảo luận hướng tháo gỡ những nút thắt về tăng trưởng và liên kết còn tồn tại.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi họp báo

Sau hơn một ngày họp với ba phiên họp toàn thể với nhiều đánh giá sâu sắc và toàn diện, Hội nghị AMM 29 đã được những kết quả nổi bật sau:

Một là, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều bất định và khó khăn hiện nay, Hội nghị tiếp tục khẳng định quyết tâm duy trì đà hợp tác và liên kết của APEC, tiếp tục củng cố vai trò của APEC là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực cũng như khẳng định tính linh hoạt và khả năng thích ứng cao của Diễn đàn trong tình hình mới.

Hội nghị đã thảo luận nhiều biện pháp cụ thể thúc đẩy thương mại tự do và thuận lợi hóa đầu tư khu vực, hoàn tất thực hiện các Mục tiêu Bô-go; đẩy mạnh tăng trưởng chất lượng; tăng cường kết nối, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng; cải cách cơ cấu; giảm thiểu rủi ro thiên tai và tăng tính tự cường của các cộng đồng; chú trọng nâng cao năng lực liên kết kinh tế quốc tế cho các thành viên; hoan nghênh nỗ lực của các thành viên triển khai Tuyên bố Lima hướng tới hình thành Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) và thực hiện hiệu quả các kế hoạch hợp tác dài hạn của APEC.

Hai là, trước xu thế mới về công nghệ và toàn cầu hóa, kết nối ngày càng sâu rộng giữa các nền kinh tế hiện nay, Hội nghị nhất trí APEC cần tạo những xung lực mới để góp phần duy trì châu Á - Thái Bình Dương là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu. Hướng tới thực hiện mục tiêu này, Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách cơ cấu trong việc nâng cao năng suất; hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm; trang bị các kỹ năng mới cho người lao động để thích ứng với việc làm trong kỷ nguyên số; ứng dụng khoa học công nghệ để bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông thôn - đô thị bền vững, ứng phó biển đổi khí hậu.

Ba là, Hội nghị thông qua nhiều sáng kiến quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, đáng chú ý là bốn văn kiện: Khuôn khổ thuận lợi hóa thương mại điện tử xuyên biên giới, Chiến lược APEC về các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo, Kế hoạch hành động nhiều năm về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 - 2020, và Chương trình hành động về phát triển nông thôn - đô thị nhằm tăng cường an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng.

Hội nghị đã thống nhất các văn kiện mang tính định hướng chiến lược và dài hạn cho hợp tác APEC để trình lên các nhà lãnh đạo APEC. Trong đó có các văn kiện về các nội dung hợp tác, như thu hẹp khoảng cách phát triển, xây dựng một cộng đồng APEC năng động, phát triển bền vững và bao trùm; mở ra những tiềm năng phát triển mới cho khu vực thông qua đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác giáo dục; tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân, phụ nữ và thanh niên tham gia phát triển kinh tế và thụ hưởng lợi ích của thương mại tự do và tăng trưởng. Các văn kiện này cũng đều gắn với mục tiêu đưa APEC trở thành một cộng đồng phát triển bền vững và sáng tạo, vì người dân, vì doanh nghiệp, và xây dựng một cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, kết nối và thịnh vượng.

Bốn là, Hội nghị đã thông qua văn kiện về APEC hướng tới năm 2020 và tương lai. Đây là sáng kiến của Việt Nam và là một dấu ấn của hợp tác APEC năm 2017, nhằm chuẩn bị cho APEC bước vào thập niên phát triển thứ tư và thúc đẩy hoàn tất thực hiện các Mục tiêu Bô-go vào năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế (AMM) lần thứ 29

Đồng chủ trì Họp báo, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định, AMM có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Việt Nam, các nền kinh tế APEC mà còn đối với cộng đồng quốc tế nói chung. Theo Bộ trưởng Bộ Công thương, những nội dung đã thảo luận và thông qua có ý nghĩa trọng tâm và cơ bản để tạo nên nền tảng cho các lãnh đạo các nền kinh tế APEC thông qua tại các cuộc họp sắp tới. Những nội dung này cũng đã phản ánh được sự quan tâm của các nền kinh tế APEC.

TH