APEC 2017: Nỗ lực thúc đẩy thương mại và đổi mới sáng tạo

02:35 PM 19/05/2017 In bài viết

Hội nghị APEC về Thương mại và Sáng tạo được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy thương mại và đổi mới sáng tạo giữa các nền kinh tế thành viên APEC hướng tới tăng trưởng và phát triển bền vững; tạo ra cơ hội đối thoại cởi mở thẳng thắn giữa các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC với đại diện giới doanh nghiệp về thúc đẩy thương mại và sáng tạo; cũng như xem xét các hoạt động APEC có thể tiến hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết: Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và khu vực có nhiều thay đổi sâu sắc, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại nhiều biến đổi về chất không giống bất kỳ cuộc cách mạng công nghiệp nào trước đó, các nền kinh tế đang hướng đến tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo, nhìn chung được hiểu là “cải thiện hoặc tạo ra các sản phẩm, quy trình, dịch vụ, mô hình kinh doanh và tổ chức” được kỳ vọng trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế nhờ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nói rộng hơn, tăng cường lợi thế và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế”

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Một điều đáng lưu ý là đổi mới sáng tạo không chỉ liên quan đến các yếu tố công nghệ mà còn gồm các các  yếu tố phi công nghệ, có mối quan hệ chặt chẽ với một loạt các lĩnh vực bao trùm và phức tạp như đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thị trường tài chính, hệ thống giáo dục, nghiên cứu và phát triển (R&D), hệ thống pháp luật, sở hữu trí tuệ, thuế, v.v. Với tính chất phức tạp và bao trùm như vậy, thương mại được coi là một trong những nhân tố thúc đẩy quan trọng giúp định hình chính sách và chiến lược về đổi mới sáng tạo của nền kinh tế. Ngược lại, thương mại nói chung, thương mại hóa các đổi mới sáng tạo nói riêng cũng góp phần tăng cường quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế trong khu vực.

Vì thế, các nền kinh tế cần tạo thuận lợi cho dòng chảy tự do của vốn, con người, ý tưởng, công nghệ, hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới theo cách thúc đẩy cạnh tranh. Ngoài các chính sách và chiến lược về thương mại và đầu tư, các chính phủ cũng cần phải xây dựng các nguyên tắc cốt lõi về chính sách đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, dựa trên chính sách của chính phủ, doanh nghiệp có thể huy động tối đa các nguồn lực nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các nội dung liên quan tới những xu hướng thương mại và đầu tư thời gian gần đây; sự ảnh hưởng của đầu tư và thương mại đến hoạt động đổi mới, việc vận dụng các chính sách nhằm tạo thuận lợi cho môi trường sáng tạo cũng như chuyển giao công nghệ và thương mại hóa (TTC) sẽ được các đại biểu thảo luận và làm rõ. Các chuyên gia đến từ các nền kinh tế APEC cũng chia sẻ các kinh nghiệm và nghiên cứu điển hình về chính sách thương mại cũng như vai trò của nhà cung cấp khác trong việc đổi mới nền kinh tế APEC.

Đặc biệt, Hội nghị sẽ có một phiên đối thoại mở với các Bộ trưởng Thương mại APEC về hai chủ đề: Vận dụng các chính sách nhằm tạo thuận lợi cho môi trường sáng tạo và vai trò của chính phủ để đẩy mạnh thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo tại các nền kinh tế thành viên APEC, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển. 

Bùi Huyền