ASEAN ra mắt Báo cáo Chỉ số Phát triển Thanh niên lần thứ nhất

07:03 AM 07/08/2017 In bài viết

Là dự án hàng đầu trong Kế hoạch Công tác ASEAN về thanh thiếu niên 2016-2020, Báo cáo YDI của ASEAN lần thứ nhất nhằm đánh giá kết quả và hiệu quả của các chương trình thanh thiếu niên trong ASEAN, Từ đó cung cấp cơ sở cho việc đưa ra quyết định và lập kế hoạch hoạt động mới cho thanh thiếu niên. ASEAN. YDI xem xét các chỉ số khác nhau trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, phúc lợi, việc làm và cơ hội, sự tham gia và cam kết.

Báo cáo cho thấy thanh niên của ASEAN có nguy cơ thất nghiệp cao gấp 6,4 lần so với người lớn tuổi hơn trong lực lượng lao động. Do đó, và phù hợp với Kế hoạch hoạt động của ASEAN về thanh thiếu niên 2016-2020, hoạt động thanh niên là một trọng tâm ưu tiên trong việc lãnh đạo của thanh niên ASEAN trong năm 2017 và 2018. "Một trong những lời giải cho bài toán thất nghiệp là định vị tinh thần doanh nhân trẻ “Như một động lực của nền kinh tế”. Nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên với các kỹ năng kinh doanh là rất cần thiết để có thể dự đoán được bản chất thay đổi của thị trường toàn cầu và đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững trong khu vực của chúng ta ", ông Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, Thư ký Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia và Chủ tịch Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về Thanh niên (SOMY) cho biết.

Bà Yoriko Yasukawa, Giám đốc khu vực của UNFPA Châu Á và Văn phòng khu vực Thái Bình Dương, cũng chỉ ra sự cần thiết phải đảm bảo rằng tất cả nam, nữ thanh niên đều được hưởng những điều kiện cần thiết cho một cuộc sống có nhân cách và có cơ hội để phát triển đầy đủ, đồng thời sử dụng năng lực của mình như những mọi người và mọi công dân. Bài nói rằng những điều này là rất quan trọng trong việc thực hiện Tầm nhìn 2025 của ASEAN và trong việc hoàn thành Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững.

Phó Tổng Thư ký Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) nêu bật một trong những kết luận rằng tuy giáo dục được cải thiện đáng kể trong khu vực, song việc làm và cơ hội lại bị đi xuống. Phó Tổng thư ký Vongthep nêu bật nhu cầu cần nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy chính sách rộng rãi hơn thông qua ASEAN như thông qua sáng kiến ​​ASCC về "Văn hoá phòng ngừa" như là một phương tiện để đạt được các xã hội hòa bình, hoà nhập và thịnh vượng của các công dân ASEAN, nhất là thanh, thiếu niên.

Đại diện cho thanh niên ASEAN, bà Aghnia Dima, thành viên của Nhóm Tư vấn Thanh niên UNFPA ở Indonesia đã đánh giá cao cam kết của ASEAN đối với lĩnh vực thanh thiếu niên thông qua ASEAN YDI. Bà đảm bảo rằng thanh niên sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong việc chuyển đổi tư duy. Cộng đồng ASEAN hướng tới tương lai thông qua việc chia sẻ những ý tưởng sáng tạo và kinh nghiệm giữa các quốc gia và tiếp tục hợp tác nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và Tầm nhìn ASEAN 2025 đặc biệt là những vấn đề ảnh hưởng đến giới trẻ.

Báo cáo YDI của ASEAN lần đầu tiên cũng kêu gọi xem xét lại tương lai để tăng cường ASEAN YDI và bao gồm các lĩnh vực liên quan như giới tính, hoà nhập và thanh niên như là một yếu tố nhân khẩu học với hy vọng sẽ cải thiện dữ liệu cho các YDIs trong tương lai của ASEAN cả ở cấp khu vực và quốc gia

TP (Nguồn asean.org)