Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong tham gia hợp tác ASEAN

07:18 AM 27/12/2017 In bài viết

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị các bộ, ngành tổng kết, đánh giá quá trình tham gia hợp tác ASEAN theo từng lĩnh vực hợp tác cụ thể, đề xuất các biện pháp nhằm đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm và tăng cường hiệu quả thực chất các hoạt động trong tham gia hợp tác ASEAN, đồng thời đề xuất lộ trình, các bước triển khai cụ thể chuẩn bị tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN - Việt Nam đã trình bày tổng quan về hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam. 22 năm tham gia hợp tác ASEAN đã mang lại cho Việt Nam những lợi ích quan trọng, thiết thực, trong đó có kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong giai đoạn tới, Việt Nam cần đóng góp tích cực trong Chương trình hội nhập kinh tế ASEAN, xác định các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn từ nay đến năm 2025; tiếp tục khai thác tốt hơn các FTA đã ký trong khu vực ASEAN để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của ta tham gia sâu hơn vào hoạt động thương mại, đầu tư và dịch vụ của khu vực; đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và kinh doanh nước ngoài, nhằm duy trì sức cạnh tranh và mức tăng trưởng của nền kinh tế. Trong các lĩnh vực tham gia hợp tác sẽ có khía cạnh phức tạp, nhiều lĩnh vực đòi hỏi sự phối hợp, kết hợp đa ngành, lĩnh vực cấp độ quốc gia, khu vực cũng như cần đáp ứng được nguồn nhân lực, vật lực trong triển khai các chương trình, dự án hợp tác.

Với thực tế đó, để chuẩn bị cho sự tham gia phù hợp của Việt Nam trong ASEAN những năm tiếp theo, đặc biệt là để chuẩn bị cho việc đảm nhận cương vị chủ tịch ASEAN năm 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã đề xuất một số phương hướng hợp tác của Việt Nam, bao gồm triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác ASEAN nêu trong các kế hoạch tổng thể Cộng đồng trụ cột, chú trọng tham gia và đề xuất các dự án về kết nối hạ tầng và thu hẹp khoảng cách phát triển, tương hỗ trong triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 với các Mục tiêu phát triển bền vững 2030; góp phần đưa quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đi vào chiều sâu và thực chất; Phát huy đề xuất sáng kiến và nâng cao năng lực tham gia vào các hoạt động hợp tác,...

Hội nghị còn được nghe đại diện các Bộ Công Thương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng một số đại diện các Bộ ngành tham luận về từng lĩnh vực hợp tác.

Để chuẩn bị cho Việt Nam tiếp nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng trao đổi, đề xuất các ưu tiên, trọng tâm sáng kiến, thể hiện đóng góp “chủ động, tích cực và có trách nhiệm” của Việt Nam trong tham gia hợp tác ASEAN.

TH